nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 185 2019-10-21 19:16:38

  Nowelizacja Ustawy o PAN została przyjęta przez Parlament RP              Z przyjemnością informuję, że...

 • KOMUNIKAT 184 2019-07-26 20:35:48

  Informuję, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych...

 • KOMUNIKAT 183 2019-05-27 17:10:51

  Stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w sprawie projektu nowelizacji ustawy o PAN...

 • KOMUNIKAT 182 2019-05-04 12:44:25

  Informujemy o konsultacjach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie projektu...

 • KOMUNIKAT 181 2019-04-13 12:46:30

  Nowelizacja Ustawy o PAN a uprawnienia pracowników naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk...29 maja 2009

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

dotyczące projektu Ustawy o Polskiej Akademii Nauk

Wszystkie przesłane nam stanowiska, opinie i uwagi dotyczące projektu Ustawy o Polskiej Akademii Nauk zostały starannie przeanalizowane na posiedzeniu Rady Krajowej Sekcji w dniu 29 maja 2009 roku. Według naszej oceny projekt Ustawy nadal wymaga dalszych korekt niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek naukowych PAN po wejściu Ustawy w życie.


W szczególności nasze zastrzeżenia dotyczą zbyt małych kompetencji i ograniczonego udziału kadry zarządzającej placówkami naukowymi PAN we władzach PAN. Niejasny jest podział kompetencji pomiędzy wydziałami i oddziałami Akademii i zakres ich działania. Ograniczenia nałożone na pracowników jednostek naukowych PAN odbiegają niekorzystnie od analogicznych ograniczeń proponowanych w innych działach nauki.


Ponadto Ustawa w obecnym kształcie wręcz petryfikuje znane i krytykowane w środowisku naukowym PAN już od wielu lat rozwiązania, które utrzymują wynagrodzenia kadry zatrudnionej w placówkach naukowych PAN, kadry o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, na niepokojąco niskim poziomie. Co więcej, na podstawie naszych długoletnich doświadczeń możemy stwierdzić, że proponowane rozwiązania zawarte w projekcie Ustawy o finansowaniu nauki nie wystarczą do rozwiązania tego trudnego i nabrzmiałego już od dawna problemu.


Opracowane przez Radę Krajowej Sekcji wstępne propozycje zmian w zapisach Ustawy przesyłamy do władz PAN w celu skonsultowania ostatecznego kształtu propozycji ich zapisów w Ustawie. Wśród nich problem właściwego wynagradzania pracowników PAN proponujemy roztrzygnąć poprzez wprowadzenie następującego uzupełnienia w projekcie Ustawy:


(warunki wynagradzania na równorzędnych stanowiskach pracy, a w szczególności stawki wynagrodzenia zasadniczego, powinny być w placówkach naukowych PAN identyczne jak w szkolnictwie wyższym)

dodać:

Art.91.3. Stawki wynagrodzenia zasadniczego i inne warunki wynagradzania pracowników instytutów i pomocniczych jednostek naukowych Akademii określane są według tych samych zasad jakie obowiązują przy określaniu stawek wynagrodzenia zasadniczego i innych warunków wynagradzania pracowników publicznych szkół wyższych na równorzędnych stanowiskach pracy.


Rada Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

Warszawa, 29 maja 2009 r.