nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 173 2018-05-18 20:17:13

    W dniach 11-12 maja 2018 odbyło się w Warszawie Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ...

 • KOMUNIKAT 172 2018-05-13 13:41:56

  Warszawa, 11 - 12 maja 2018 r.     Sprawozdanie z działalności Rady Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN w...

 • KOMUNIKAT 171 2018-04-24 12:25:57

  KOMUNIKAT 171 Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk   Szanowne Koleżanki, Szanowni...

 • KOMUNIKAT 170 2018-03-15 22:08:46

  Komunikat KS NSZZ S PAN o wyborach na kadencję 2018-2022...

 • KOMUNIKAT 169 2017-10-05 05:58:27

  Narodowy Kongres Nauki          Kraków, 19-20 września br....

Komunikat

 

ze spotkania reprezentacji Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN

z Panem profesorem Leszkiem Sirko, Podsekretarzem stanu

w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

W dniu 15 lutego 2016 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie reprezentacji Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność PAN” z Panem profesorem Leszkiem Sirko, Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Panu profesorowi Leszkowi Sirko towarzyszyli w trakcie spotkania Pani Anna Wellisz i Pan Bogdan Szkup, wicedyrektorzy Departamentu Nauki Ministerstwa.

Krajową Sekcję NSZZ „Solidarność” PAN reprezentowali na tym spotkaniu: Wojciech Nasalski - przewodniczący, Piotr Lampart i Wojciech Zakulski – wiceprzewodniczący, Halina Dobrzańska i Bartłomiej Szmoniewski – członkowie Rady Krajowej Sekcji.

W trakcie spotkania przedyskutowano następujące tematy zaproponowane przez stronę związkową, a dotyczące struktury Budżetu nauki, finansowania placówek naukowych PAN i Ustawy o Polskiej Akademii Nauk:

 • zwiększenie w Budżecie nauki środków na dotację podmiotową dla instytutów naukowych,
 • zwiększenie w Budżecie nauki środków na finasowanie projektów zgłaszanych przez instytuty naukowe w konkursach NCN i NCBR,
 • zwiększenie w Budżecie nauki dotacji celowej na prowadzenie studiów doktoranckich w instytutach PAN,
 • powrót do siatki płac dla pracowników instytutów naukowych PAN,
 • finansowanie działalności podstawowej placówek naukowych PAN w ramach oddzielnego rozdziału Budżetu nauki,
 • instytuty naukowe w strukturze organizacyjnej Polskiej Akademii Nauk,
 • pomocnicze placówki naukowe w strukturze organizacyjnej Polskiej Akademii Nauk,
 • związki zawodowe jako reprezentacja pracowników placówek Polskiej Akademii Nauk,
 • rola instytutów PAN w naukach humanistycznych i społecznych i ich problemy.

Delegacja Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN przedłożyła również opracowanie na temat perspektyw realizacji kariery naukowej w kraju w opinii młodych naukowców.

Uznano, że dyskusja przeprowadzona na tym spotkaniu, uzupełniona opinią władz Polskiej Akademii Nauk, daje dobrą podstawę do dalszych konsultacji w powyższych kwestiach.

 

prof. Wojciech Nasalski                                             prof. Leszek Sirko

Przewodniczący                                                        Podsekretarz stanu

Krajowa Sekcja NSZZ Solidarność PAN                        Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Warszawa, 15 lutego 2016 r.

 -----

Pan

Prof. dr hab. Leszek Sirko

Podsekretarz stanu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Szanowny Panie Profesorze,

 

W imieniu członków NSZZ Solidarność, pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk, dziękuję serdecznie za możliwość spotkania z Panem Profesorem, jak również za sposobność przedstawienia najpilniejszych według nas problemów wymagających rozwiązania w zakresie funkcjonowania naszych placówek i warunków naszej pracy zawodowej. Dziękujemy również za przybliżenie nam opinii Ministerstwa w tych sprawach, za Pana Profesora cenne dla nas uwagi i komentarze przekazane nam w trakcie dyskusji podczas tego spotkania.

Przedstawione Panu Profesorowi propozycje zmian w konstrukcji przyszłorocznego budżetu nauki i sposobu finansowania naszych placówek, jak i ewentualnych korekt w zapisach Ustawy o Polskiej Akademii Nauk, prosimy traktować jak naszą deklarację chęci bliższej współpracy z Ministerstwem nad tymi tematami.

Życzymy Panu Profesorowi sukcesów w Pańskiej pracy w Ministerstwie i w Pańskich staraniach o bardziej efektywne funkcjonowanie polskiej nauki.

 

Łączę wyrazy szacunku,

 

 

Wojciech Nasalski

Przewodniczący

Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

 

 

Warszawa, 22 lutego 2016 r.