nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 185 2019-10-21 19:16:38

  Nowelizacja Ustawy o PAN została przyjęta przez Parlament RP              Z przyjemnością informuję, że...

 • KOMUNIKAT 184 2019-07-26 20:35:48

  Informuję, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych...

 • KOMUNIKAT 183 2019-05-27 17:10:51

  Stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w sprawie projektu nowelizacji ustawy o PAN...

 • KOMUNIKAT 182 2019-05-04 12:44:25

  Informujemy o konsultacjach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie projektu...

 • KOMUNIKAT 181 2019-04-13 12:46:30

  Nowelizacja Ustawy o PAN a uprawnienia pracowników naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk...

Komunikat

ze spotkania reprezentacji Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN z władzami Polskiej Akademii Nauk w dniu 18 kwietnia 2016 roku.

W dniu 18 kwietnia br. odbyło się spotkanie delegacji Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN* z Panem Pawłem Rowińskim, Wiceprezesem PAN i Panem Tadeuszem Latałą, Kanclerzem PAN.  Przedmiotem spotkania była wymiana informacji i poglądów na temat dokonywanych zmian w strukturze Akademii, wymiaru dotacji statutowych w placówkach PAN i innych spraw będących przedmiotem bieżących działań władz PAN i naszej Krajowej Sekcji.

Prof. Paweł Rowiński poinformował nas o przeprowadzonych zmianach w Kancelarii PAN, w tym o powołaniu biura ds. placówek PAN i biura ds. doskonałości naukowej, o problemach z zachowaniem prawa własności budynków będących siedzibami placówek PAN i o kosztach obciążających budżet PAN z tymi problemami związanych, jak również o planowanej restrukturyzacji i konsolidacji niektórych placówek PAN. Następnie szczegółowo omówił wymiar dotacji statutowej dla instytutów PAN w roku 2016 i z nim związany problem optymalizacji współczynnika kosztochłonności w algorytmie przyznawania dotacji statutowej dla instytutów PAN.** Na koniec spotkania prof. Paweł Rowiński wymienił tematy będące przedmiotem bieżących prac Komisji PAN ds. Ustawy o PAN. Prace komisji nad tymi tematami trwają, równolegle do konsultacji w środowisku naukowym w kwestii zmian w ustawie o PAN oraz w ustawie o finansowaniu nauki.  

Podkreślono wagę kontaktów pomiędzy władzami PAN i Krajową Sekcją NSZZ Solidarność PAN w rozwiązywaniu bieżących problemów w funkcjonowaniu placówek PAN.

 

Za Krajową Sekcję NSZZ Solidarność PAN

 

Piotr Lampart,  Wojciech Zakulski,  Wojciech Nasalski

 

 

 

  *)  Skład delegacji Krajowej Sekcji w MNiSW i w PAN został podany w komunikacie 152.

**)  Problem optymalizacji algorytmu dotacji statutowej został szczegółowo omówiony w komunikacie 155.