nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 177 2018-11-18 10:54:55

  Spotkanie z Prezesem PAN               W dniu 14 listopada br. odbyło się spotkanie delegacji Krajowej Sekcji...

 • KOMUNIKAT 176 2018-11-05 07:58:16

  Pismo do Prezesa Polskiej Akademii Nauk Prof. dr hab. Jerzego Duszyńskiego   Szanowny Panie...

 • KOMUNIKAT 175 2018-06-30 16:06:24

  Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji W dniu 29 czerwca br. odbyło się w Warszawie pierwsze w kadencji 2018 –...

 • KOMUNIKAT 174 2018-06-30 09:15:52

  Stanowisko Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk z dnia 29 czerwca 2018...

 • KOMUNIKAT 173 2018-05-18 20:17:13

    W dniach 11-12 maja 2018 odbyło się w Warszawie Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ...

Komunikat

ze spotkania reprezentacji Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN z władzami Polskiej Akademii Nauk w dniu 18 kwietnia 2016 roku.

W dniu 18 kwietnia br. odbyło się spotkanie delegacji Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN* z Panem Pawłem Rowińskim, Wiceprezesem PAN i Panem Tadeuszem Latałą, Kanclerzem PAN.  Przedmiotem spotkania była wymiana informacji i poglądów na temat dokonywanych zmian w strukturze Akademii, wymiaru dotacji statutowych w placówkach PAN i innych spraw będących przedmiotem bieżących działań władz PAN i naszej Krajowej Sekcji.

Prof. Paweł Rowiński poinformował nas o przeprowadzonych zmianach w Kancelarii PAN, w tym o powołaniu biura ds. placówek PAN i biura ds. doskonałości naukowej, o problemach z zachowaniem prawa własności budynków będących siedzibami placówek PAN i o kosztach obciążających budżet PAN z tymi problemami związanych, jak również o planowanej restrukturyzacji i konsolidacji niektórych placówek PAN. Następnie szczegółowo omówił wymiar dotacji statutowej dla instytutów PAN w roku 2016 i z nim związany problem optymalizacji współczynnika kosztochłonności w algorytmie przyznawania dotacji statutowej dla instytutów PAN.** Na koniec spotkania prof. Paweł Rowiński wymienił tematy będące przedmiotem bieżących prac Komisji PAN ds. Ustawy o PAN. Prace komisji nad tymi tematami trwają, równolegle do konsultacji w środowisku naukowym w kwestii zmian w ustawie o PAN oraz w ustawie o finansowaniu nauki.  

Podkreślono wagę kontaktów pomiędzy władzami PAN i Krajową Sekcją NSZZ Solidarność PAN w rozwiązywaniu bieżących problemów w funkcjonowaniu placówek PAN.

 

Za Krajową Sekcję NSZZ Solidarność PAN

 

Piotr Lampart,  Wojciech Zakulski,  Wojciech Nasalski

 

 

 

  *)  Skład delegacji Krajowej Sekcji w MNiSW i w PAN został podany w komunikacie 152.

**)  Problem optymalizacji algorytmu dotacji statutowej został szczegółowo omówiony w komunikacie 155.