nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 169 2017-10-05 05:58:27

  Narodowy Kongres Nauki                                                       Kraków, 19-20 września br.                                                   ...

 • KOMUNIKAT 168 2017-07-10 10:48:23

  Uniwersytet PAN                                                                Doskonałość Naukowa                                                         - prezentacje filmowe:...

 • KOMUNIKAT 167 2017-06-23 19:20:07

  Notatka z posiedzenia                                                         Podkomisji nadzwyczajnej                                                   Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży                                       Sejmu RP do...

 • KOMUNIKAt 166 2017-05-15 17:38:31

  Pan Jarosław Gowin                                                            Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego                                Szanowny Panie Ministrze, Z...

 • KOMUNIKAT 165 2017-03-24 14:27:39

  Informacja                                                                                    Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego                                     "Polska Akademia Nauk                                                             - teraźniejszość, oczekiwania,...

Komunikat

ze spotkania reprezentacji Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN z władzami Polskiej Akademii Nauk w dniu 18 kwietnia 2016 roku.

W dniu 18 kwietnia br. odbyło się spotkanie delegacji Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN* z Panem Pawłem Rowińskim, Wiceprezesem PAN i Panem Tadeuszem Latałą, Kanclerzem PAN.  Przedmiotem spotkania była wymiana informacji i poglądów na temat dokonywanych zmian w strukturze Akademii, wymiaru dotacji statutowych w placówkach PAN i innych spraw będących przedmiotem bieżących działań władz PAN i naszej Krajowej Sekcji.

 

Prof. Paweł Rowiński poinformował nas o przeprowadzonych zmianach w Kancelarii PAN, w tym o powołaniu biura ds. placówek PAN i biura ds. doskonałości naukowej, o problemach z zachowaniem prawa własności budynków będących siedzibami placówek PAN i o kosztach obciążających budżet PAN z tymi problemami związanych, jak również o planowanej restrukturyzacji i konsolidacji niektórych placówek PAN. Następnie szczegółowo omówił wymiar dotacji statutowej dla instytutów PAN w roku 2016 i z nim związany problem optymalizacji współczynnika kosztochłonności w algorytmie przyznawania dotacji statutowej dla instytutów PAN.** Na koniec spotkania prof. Paweł Rowiński wymienił tematy będące przedmiotem bieżących prac Komisji PAN ds. Ustawy o PAN. Prace komisji nad tymi tematami trwają, równolegle do konsultacji w środowisku naukowym w kwestii zmian w ustawie o PAN oraz w ustawie o finansowaniu nauki.  

Podkreślono wagę kontaktów pomiędzy władzami PAN i Krajową Sekcją NSZZ Solidarność PAN w rozwiązywaniu bieżących problemów w funkcjonowaniu placówek PAN.

 

Za Krajową Sekcję NSZZ Solidarność PAN

 

Piotr Lampart,  Wojciech Zakulski,  Wojciech Nasalski

 

 

 

  *)  Skład delegacji Krajowej Sekcji w MNiSW i w PAN został podany w komunikacie 152.

**)  Problem optymalizacji algorytmu dotacji statutowej został szczegółowo omówiony w komunikacie 155.