nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 185 2019-10-21 19:16:38

  Nowelizacja Ustawy o PAN została przyjęta przez Parlament RP              Z przyjemnością informuję, że...

 • KOMUNIKAT 184 2019-07-26 20:35:48

  Informuję, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych...

 • KOMUNIKAT 183 2019-05-27 17:10:51

  Stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w sprawie projektu nowelizacji ustawy o PAN...

 • KOMUNIKAT 182 2019-05-04 12:44:25

  Informujemy o konsultacjach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie projektu...

 • KOMUNIKAT 181 2019-04-13 12:46:30

  Nowelizacja Ustawy o PAN a uprawnienia pracowników naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk...

Koleżanki i Koledzy,                                                       

W dniu 10 lutego 2017 roku odbyło się                          

spotkanie prof. Pawła Rowińskiego, Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk i prof. Wojciecha Nasalskiego, Przewodniczącego Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN. Spotkanie miało charakter roboczy. Odnotowano z zadowoleniem intensywne kontakty wielu Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych NSZZ Solidarność PAN z dyrektorami placówek PAN, w tym również placówek pomocniczych, takich jak Ogród Botaniczny PAN w Powsinie i Biblioteka Gdańska PAN w Gdańsku. Omówiono kwestie związane z bieżącą działalnością Komisji Międzyzakładowej w Krakowie.

 

 

Komisja Międzyzakładowa w Krakowie reprezentuje Organizacje Zakładowe NSZZ Solidarność w dziesięciu placówkach PAN i PAU na tym terenie.

Innymi ważnymi tematami spotkania były:

·        -   problematyka przyszłej nowelizacji Ustawy o PAN, nad którą trwają intensywne prace zarówno w PAN, jak i w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

·      -  inicjatywa powołania ogólnopolskiego Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk, prowadzącego działalność edukacyjną głównie na trzecim stopniu kształcenia w ramach studiów doktoranckich w placówkach PAN,

·        -   udział Polskiej Akademii Nauk w pracach Narodowego Kongresu Nauki, który odbędzie się w tym roku w Krakowie.

W imieniu strony związkowej prof. Wojciech Nasalski wyraził poparcie Krajowej Sekcji dla bieżących i przyszłych inicjatyw władz Polskiej Akademii Nauk w powyższych sprawach.

 

Prezydium Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk