nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 169 2017-10-05 05:58:27

  Narodowy Kongres Nauki                                                       Kraków, 19-20 września br.                                                   ...

 • KOMUNIKAT 168 2017-07-10 10:48:23

  Uniwersytet PAN                                                                Doskonałość Naukowa                                                         - prezentacje filmowe:...

 • KOMUNIKAT 167 2017-06-23 19:20:07

  Notatka z posiedzenia                                                         Podkomisji nadzwyczajnej                                                   Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży                                       Sejmu RP do...

 • KOMUNIKAt 166 2017-05-15 17:38:31

  Pan Jarosław Gowin                                                            Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego                                Szanowny Panie Ministrze, Z...

 • KOMUNIKAT 165 2017-03-24 14:27:39

  Informacja                                                                                    Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego                                     "Polska Akademia Nauk                                                             - teraźniejszość, oczekiwania,...

Notatka z posiedzenia                                                        

Podkomisji nadzwyczajnej                                                  

Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży                                      

Sejmu RP do rozpatrzenia                                             

rządowego projektu ustawy                           

o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 

 

 

 

W dniu 20 czerwca 2017 roku wzięliśmy udział w pracach Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druk nr 1550). Według projektu, do zadań Agencji będą należeć: (1) inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych; (2) upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki; oraz (3) upowszechnianie języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, Agencja będzie realizować zadania związane z (1) prowadzeniem spraw osób podejmujących i odbywających kształcenie oraz uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie umów międzynarodowych lub decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; (2) prowadzeniem spraw osób kierowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na studia, studia doktoranckie lub staże naukowe na podstawie; (3) prowadzeniem spraw z zakresu uznawalności wyższego wykształcenia oraz stopni naukowych; (4) uwierzytelnianiem dokumentów; oraz (5) zapewnianiem obsługi administracyjnej i finansowej Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako języka obcego.

Podczas procedowania kolejnych paragrafów projektu ustawy posłowie zgłosili kilka mało istotnych poprawek, które w większości zostały odrzucone stosunkiem głosów 6:4. Jedynie poprawka dotycząca objęcia członków Rady Agencji obowiązkiem składania oświadczeń lustracyjnych została przyjęta większością głosów. Po dyskusji, Podkomisja przyjęła w głosowaniu projekt Ustawy i wybrała przewodniczącego Podkomisji na posła sprawozdawcę.

 

W posiedzeniu z ramienia Krajowej Sekcji uczestniczyli i notatkę sporządzili

dr Krzysztof J. Rudziński i dr Adam Samborski