nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 173 2018-05-18 20:17:13

    W dniach 11-12 maja 2018 odbyło się w Warszawie Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ...

 • KOMUNIKAT 172 2018-05-13 13:41:56

  Warszawa, 11 - 12 maja 2018 r.     Sprawozdanie z działalności Rady Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN w...

 • KOMUNIKAT 171 2018-04-24 12:25:57

  KOMUNIKAT 171 Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk   Szanowne Koleżanki, Szanowni...

 • KOMUNIKAT 170 2018-03-15 22:08:46

  Komunikat KS NSZZ S PAN o wyborach na kadencję 2018-2022...

 • KOMUNIKAT 169 2017-10-05 05:58:27

  Narodowy Kongres Nauki          Kraków, 19-20 września br....

Notatka z posiedzenia

Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP

----------------------------------------

rozpatrzenie rządowego projektu ustawy                           

o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 

W dniu 20 czerwca 2017 roku wzięliśmy udział w pracach Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druk nr 1550). Według projektu, do zadań Agencji będą należeć: (1) inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych; (2) upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki; oraz (3) upowszechnianie języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, Agencja będzie realizować zadania związane z (1) prowadzeniem spraw osób podejmujących i odbywających kształcenie oraz uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie umów międzynarodowych lub decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; (2) prowadzeniem spraw osób kierowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na studia, studia doktoranckie lub staże naukowe na podstawie; (3) prowadzeniem spraw z zakresu uznawalności wyższego wykształcenia oraz stopni naukowych; (4) uwierzytelnianiem dokumentów; oraz (5) zapewnianiem obsługi administracyjnej i finansowej Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako języka obcego.

Podczas procedowania kolejnych paragrafów projektu ustawy posłowie zgłosili kilka mało istotnych poprawek, które w większości zostały odrzucone stosunkiem głosów 6:4. Jedynie poprawka dotycząca objęcia członków Rady Agencji obowiązkiem składania oświadczeń lustracyjnych została przyjęta większością głosów. Po dyskusji, Podkomisja przyjęła w głosowaniu projekt Ustawy i wybrała przewodniczącego Podkomisji na posła sprawozdawcę.

 

W posiedzeniu z ramienia Krajowej Sekcji uczestniczyli i notatkę sporządzili

dr Krzysztof J. Rudziński i dr Adam Samborski