nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 179 2019-01-08 15:59:07

  Aktualności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 stycznia 2019   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa...

 • KOMUNIKAT 178 2018-12-28 09:59:59

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Szczęścia, Wszelkiej...

 • KOMUNIKAT 177 2018-11-18 10:54:55

  Spotkanie z Prezesem PAN               W dniu 14 listopada br. odbyło się spotkanie delegacji Krajowej Sekcji...

 • KOMUNIKAT 176 2018-11-05 07:58:16

  Pismo do Prezesa Polskiej Akademii Nauk Prof. dr hab. Jerzego Duszyńskiego   Szanowny Panie...

 • KOMUNIKAT 175 2018-06-30 16:06:24

  Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji W dniu 29 czerwca br. odbyło się w Warszawie pierwsze w kadencji 2018 –...

Notatka z posiedzenia

Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP

----------------------------------------

rozpatrzenie rządowego projektu ustawy                           

o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 

W dniu 20 czerwca 2017 roku wzięliśmy udział w pracach Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druk nr 1550). Według projektu, do zadań Agencji będą należeć: (1) inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych; (2) upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki; oraz (3) upowszechnianie języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, Agencja będzie realizować zadania związane z (1) prowadzeniem spraw osób podejmujących i odbywających kształcenie oraz uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie umów międzynarodowych lub decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; (2) prowadzeniem spraw osób kierowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na studia, studia doktoranckie lub staże naukowe na podstawie; (3) prowadzeniem spraw z zakresu uznawalności wyższego wykształcenia oraz stopni naukowych; (4) uwierzytelnianiem dokumentów; oraz (5) zapewnianiem obsługi administracyjnej i finansowej Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako języka obcego.

Podczas procedowania kolejnych paragrafów projektu ustawy posłowie zgłosili kilka mało istotnych poprawek, które w większości zostały odrzucone stosunkiem głosów 6:4. Jedynie poprawka dotycząca objęcia członków Rady Agencji obowiązkiem składania oświadczeń lustracyjnych została przyjęta większością głosów. Po dyskusji, Podkomisja przyjęła w głosowaniu projekt Ustawy i wybrała przewodniczącego Podkomisji na posła sprawozdawcę.

 

W posiedzeniu z ramienia Krajowej Sekcji uczestniczyli i notatkę sporządzili

dr Krzysztof J. Rudziński i dr Adam Samborski