nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 185 2019-10-21 19:16:38

  Nowelizacja Ustawy o PAN została przyjęta przez Parlament RP              Z przyjemnością informuję, że...

 • KOMUNIKAT 184 2019-07-26 20:35:48

  Informuję, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych...

 • KOMUNIKAT 183 2019-05-27 17:10:51

  Stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w sprawie projektu nowelizacji ustawy o PAN...

 • KOMUNIKAT 182 2019-05-04 12:44:25

  Informujemy o konsultacjach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie projektu...

 • KOMUNIKAT 181 2019-04-13 12:46:30

  Nowelizacja Ustawy o PAN a uprawnienia pracowników naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk...

Notatka z posiedzenia

Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP

----------------------------------------

rozpatrzenie rządowego projektu ustawy                           

o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 

W dniu 20 czerwca 2017 roku wzięliśmy udział w pracach Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druk nr 1550). Według projektu, do zadań Agencji będą należeć: (1) inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych; (2) upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki; oraz (3) upowszechnianie języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, Agencja będzie realizować zadania związane z (1) prowadzeniem spraw osób podejmujących i odbywających kształcenie oraz uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie umów międzynarodowych lub decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; (2) prowadzeniem spraw osób kierowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na studia, studia doktoranckie lub staże naukowe na podstawie; (3) prowadzeniem spraw z zakresu uznawalności wyższego wykształcenia oraz stopni naukowych; (4) uwierzytelnianiem dokumentów; oraz (5) zapewnianiem obsługi administracyjnej i finansowej Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako języka obcego.

Podczas procedowania kolejnych paragrafów projektu ustawy posłowie zgłosili kilka mało istotnych poprawek, które w większości zostały odrzucone stosunkiem głosów 6:4. Jedynie poprawka dotycząca objęcia członków Rady Agencji obowiązkiem składania oświadczeń lustracyjnych została przyjęta większością głosów. Po dyskusji, Podkomisja przyjęła w głosowaniu projekt Ustawy i wybrała przewodniczącego Podkomisji na posła sprawozdawcę.

 

W posiedzeniu z ramienia Krajowej Sekcji uczestniczyli i notatkę sporządzili

dr Krzysztof J. Rudziński i dr Adam Samborski