nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 185 2019-10-21 19:16:38

  Nowelizacja Ustawy o PAN została przyjęta przez Parlament RP              Z przyjemnością informuję, że...

 • KOMUNIKAT 184 2019-07-26 20:35:48

  Informuję, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych...

 • KOMUNIKAT 183 2019-05-27 17:10:51

  Stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w sprawie projektu nowelizacji ustawy o PAN...

 • KOMUNIKAT 182 2019-05-04 12:44:25

  Informujemy o konsultacjach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie projektu...

 • KOMUNIKAT 181 2019-04-13 12:46:30

  Nowelizacja Ustawy o PAN a uprawnienia pracowników naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk...

Komunikat KS NSZZ S PAN o wyborach na kadencję 2018-2022

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Komisje Zakładowe i Międzyzakładowe Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

Członkowie jednostek organizacyjnych Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

 

Koleżanki i Koledzy,

 

W nawiązaniu do obecnych wyborów do władz wszystkich struktur organizacyjnych naszego Związku przesyłam Informacje Krajowej Komisji Wyborczej o wyborach na kadencję 2018 – 2022 i przekazuję w uzupełnieniu poniższe informacje.

 

Z godnie z Informacją KKW w terminie do 31 marca 2018 r. odbywają się wybory władz Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk, a w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. odbędą się wybory władz naszej Krajowej Sekcji.

 

Potwierdzam, że wzorem lat ubiegłych klucz wyborczy naszej Krajowej Sekcji wynosi jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę 20 członków Organizacji Zakładowej lub Międzyzakładowej naszej Krajowej Sekcji, a minimalny okręg wyborczy złożony z członków naszej Krajowej Sekcji wynosi 10-ciu członków.

 

Uprzejmie proszę nowo wybrane władze Komisji Zakładowych, Komisji Międzyzakładowych i Przewodniczących Zebrań Wyborczych o przesyłanie na powyższy adres kopii (skanów) dokumentacji Zebrania wyborczego zgodnie z listą dokumentów wymienionych w bloku III, punkt I Informacji KKW. Niezależnie od powyższego proszę również o przesyłanie danych kontaktowych z Przewodniczącą/cym i Sekretarzem Komisji danej jednostki organizacyjnej naszej Krajowej Sekcji .

 

Dalsze informacje o Walnym Zebraniu Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN będę przekazywał w następnych komunikatach.

 

Serdecznie pozdrawiam,

 

Wojciech Nasalski

Przewodniczący

Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN