nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 180 2019-02-28 09:32:41

  Warszawa, dnia 27 lutego 2019 r.      Sz. Pan    Prof. Jerzy Duszyński    Prezes    Polskiej Akademii Nauk...

 • KOMUNIKAT 179 2019-01-08 15:59:07

  Aktualności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 stycznia 2019   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa...

 • KOMUNIKAT 178 2018-12-28 09:59:59

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Szczęścia, Wszelkiej...

 • KOMUNIKAT 177 2018-11-18 10:54:55

  Spotkanie z Prezesem PAN               W dniu 14 listopada br. odbyło się spotkanie delegacji Krajowej Sekcji...

 • KOMUNIKAT 176 2018-11-05 07:58:16

  Pismo do Prezesa Polskiej Akademii Nauk Prof. dr hab. Jerzego Duszyńskiego   Szanowny Panie...

Pismo do Prezesa

Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Jerzego Duszyńskiego

 

Szanowny Panie Prezesie,

Na wstępie chcielibyśmy Panu Profesorowi serdecznie pogratulować ponownego wyboru na funkcję Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Wyrażamy nadzieję, że w nadchodzącej kadencji 2019-2022 Polska Akademia Nauk pod Pańskim kierownictwem umocni swoją pozycję w strukturach organizacyjnych polskiej nauki, pogłębi wzajemne relacje pomiędzy placówkami naukowymi PAN a uczeniami wyższymi i instytutami badaczymi w kraju i zagranicą, jak również otworzy nowe perspektywy rozwoju placówek PAN i poprawi warunki pracy ich pracowników.

Podobnie jak Pan Prezes dostrzegamy konieczność zmian ustawowych dotyczących Polskiej Akademii Nauk, zarówno w krótszym, jak i w dłuższym horyzoncie czasowym. Gorąco popieramy projekty wprowadzenia małej nowelizacji ustawy o PAN, regulującej między innymi wysokość płac pracowników naukowych instytutów PAN w sposób analogiczny do uregulowań przyjętych już w Ustawie dla nauczycieli akademickich uczelni. Podobnie też oczekujemy ustawowego sprecyzowania uprawnień pracowników naukowych PAN do odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu, jak również innych rozwiązań idących w kierunku ujednolicenia statusu zawodowego pracowników uczelni wyższych i instytutów PAN.

Jako wieloletni pracownicy naukowi PAN opowiadamy się także za kompleksową restrukturyzacją Polskiej Akademii Nauk poprzez stworzenie bardziej ścisłych więzi pomiędzy poszczególnymi instytutami PAN, pozwalających na pełne wykorzystanie ich potencjału naukowego, np. w formie struktury Uniwersytetu PAN.

Od lat bierzemy aktywny udział w dyskusji nad przyszłością polskiej nauki. Opowiadaliśmy się między innymi za:

 • utworzeniem odrębnej pozycji w budżecie nauki dla instytutów PAN,
 • zwiększeniem dotacji podmiotowej dla instytutów PAN,
 • powrotem do siatki płac dla pracowników PAN,
 • zwiększeniem dotacji celowej na prowadzenie studiów doktoranckich w instytutach PAN,
 • poprawą kondycji finansowej instytutów PAN, szczególnie tych działających z dziedzinie nauk humanistycznych.

Nasze postulaty w formie dłuższego opracowania przedłożyliśmy w Akademii już w 2016 roku. Nadal pozostają one aktualne.

Jesteśmy gotowi włączyć się bezpośrednio w trwające obecnie w Akademii prace nad projektami reformy Polskiej Akademii Nauk i nowelizacji ustawy o PAN. Bylibyśmy również zobowiązani za możliwość bezpośredniego przedstawienia Panu Prezesowi naszych opinii w powyższych kwestiach.

 

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Wojciech Nasalski, Przewodniczący

dr hab. Piotr Lampart, Wiceprzewodniczący

Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk