nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 182 2019-05-04 12:44:25

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Informuję o zakończeniu prac Urzędu Rady Ministrów i...

 • KOMUNIKAT 181 2019-04-13 12:46:30

  Informujemy, że Prezes Rady Ministrów, sprawujący nadzór nad Polską Akademią Nauk, podjął decyzję...

 • KOMUNIKAT 180 2019-02-28 09:32:41

  Warszawa, dnia 27 lutego 2019 r.      Sz. Pan    Prof. Jerzy Duszyński    Prezes    Polskiej Akademii Nauk...

 • KOMUNIKAT 179 2019-01-08 15:59:07

  Aktualności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 stycznia 2019   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa...

 • KOMUNIKAT 178 2018-12-28 09:59:59

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Szczęścia, Wszelkiej...

Warszawa, dnia 27 lutego 2019 r.
 
   Sz. Pan
   Prof. Jerzy Duszyński
   Prezes
   Polskiej Akademii Nauk

 

   Szanowny Panie Prezesie,

Przekazujemy Panu Prezesowi wyciąg z pisma - stanowiska MNiSW z dnia 20 grudnia 2018 r., przesłanego do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie poszczególnych rozwiązań w ustawie 2.0 z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ. U. poz. 1668 i 2024). Już tylko trzy zacytowane poniżej fragmenty tego stanowiska – choć moglibyśmy podać ich więcej – wskazują, że ustawa 2.0 ustala warunki pracy i wynagradzania nauczycieli akademickich na jasno sformułowanym, poprawionym w stosunku do dotychczasowych uregulowań, poziomie.

Nie dotyczą one jednak pracowników naukowych instytutów PAN, których analogiczne warunki pracy i wynagradzania nadal pozostają na znacznie niższym, trudnym do zaakceptowania poziomie. Konieczność ostatniej korekty minimalnych stawek wynagradzania w placówkach PAN i brak zapowiedzi jej indeksowania w kolejnych latach tylko ten niepokojący fakt potwierdza.

Zwracamy się więc do Pana Prezesa z prośbą o określenie analogicznych warunków pracy i płacy, na jakie niewątpliwie zasługują pracownicy naukowi instytutów PAN. Prosimy również o ocenę możliwości ustawowego zrealizowania tych postulatów w najbliższym czasie.

 

   Z wyrazami szacunku,

 

   Wojciech Nasalski  
   Przewodniczący
   Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

 

W załączeniu:

Pełny tekst i cytowania ad. 1, 2 i 3 stanowiska MNiSW z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie poszczególnych rozwiązań w ustawie 2.0 z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ. U. poz. 1668 i 2024).

 ad. 1:

ad. 2:

ad. 3: