nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 185 2019-10-21 19:16:38

  Nowelizacja Ustawy o PAN została przyjęta przez Parlament RP              Z przyjemnością informuję, że...

 • KOMUNIKAT 184 2019-07-26 20:35:48

  Informuję, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych...

 • KOMUNIKAT 183 2019-05-27 17:10:51

  Stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w sprawie projektu nowelizacji ustawy o PAN...

 • KOMUNIKAT 182 2019-05-04 12:44:25

  Informujemy o konsultacjach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie projektu...

 • KOMUNIKAT 181 2019-04-13 12:46:30

  Nowelizacja Ustawy o PAN a uprawnienia pracowników naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk...

Zapisy Ustawy 2.0 a uprawnienia pracowników naukowych
instytutów Polskiej Akademii Nauk           
      
 
Warszawa, dnia 27 lutego 2019 r.          
 
 
   Sz. Pan
   Prof. Jerzy Duszyński
   Prezes
   Polskiej Akademii Nauk

 

   Szanowny Panie Prezesie,

Przekazujemy Panu Prezesowi wyciąg z pisma - stanowiska MNiSW z dnia 20 grudnia 2018 r., przesłanego do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie poszczególnych rozwiązań w ustawie 2.0 z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ. U. poz. 1668 i 2024). Już tylko trzy zacytowane poniżej fragmenty tego stanowiska – choć moglibyśmy podać ich więcej – wskazują, że ustawa 2.0 ustala warunki pracy i wynagradzania nauczycieli akademickich na jasno sformułowanym, poprawionym w stosunku do dotychczasowych uregulowań, poziomie.

Nie dotyczą one jednak pracowników naukowych instytutów PAN, których analogiczne warunki pracy i wynagradzania nadal pozostają na znacznie niższym, trudnym do zaakceptowania poziomie. Konieczność ostatniej korekty minimalnych stawek wynagradzania w placówkach PAN i brak zapowiedzi jej indeksowania w kolejnych latach tylko ten niepokojący fakt potwierdza.

Zwracamy się więc do Pana Prezesa z prośbą o określenie analogicznych warunków pracy i płacy, na jakie niewątpliwie zasługują pracownicy naukowi instytutów PAN. Prosimy również o ocenę możliwości ustawowego zrealizowania tych postulatów w najbliższym czasie.

 

   Z wyrazami szacunku,

 

   Wojciech Nasalski  
   Przewodniczący
   Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

 

W załączeniu:

Pełny tekst i cytowania ad. 1, 2 i 3 stanowiska MNiSW z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie poszczególnych rozwiązań w ustawie 2.0 z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ. U. poz. 1668 i 2024).

 ad. 1:

ad. 2:

ad. 3: