nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 191 2020-06-01 16:36:44

  Szanowny Pan Wojciech Murdzek Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego   Dotyczy: opinii środowiska...

 • KOMUNIKAT 190 2020-05-13 15:55:31

  Dotyczy: pisma Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie...

 • KOMUNIKAT 189 2020-05-07 09:21:07

  Informuję, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o...

 • KOMUNIKAT 188 2020-05-02 18:59:59

  Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. odszedł od nas Prof. dr...

 • KOMUNIKAT 187 2020-04-09 10:35:40

  Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Radości i...

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. odszedł od nas Prof. dr hab. inż. Eustachy S. Burka, Honorowy Przewodniczący Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność" Polskiej Akademii Nauk. Profesor Burka pełnił w latach 1994-1998 funkcję Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej OKP - PAN NSZZ „Solidarność". Był współzałożycielem powołanej w 2000 roku Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność" Polskiej Akademii Nauk.

W osobie zmarłego żegnamy wielkiego patriotę, oficera Armii Krajowej w Komendzie Lwów Północ, majora Wojska Polskiego, odznaczonego wieloma odznaczeniami wojskowymi Rządu RP w Londynie, m.in. trzykrotnie medalem Wojska „Ojczyzna Swemu Obrońcy", Krzyżem Armii Krajowej oraz srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Był także odznaczony Krzyżem Obrońcy Lwowa 1939-1944, Medalem „Burza” i Tytułem Weterana Walki o Wolność i Niepodległość.

Urodzony we Lwowie w roku 1924 swoją karierę zawodową związał najpierw z Politechniką Gdańską, gdzie pracował w latach 1947-1956, a następnie z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, w którym przepracował 62 lata do momentu przejścia na emeryturę w roku 2018. Profesor Burka był także wykładowcą i Profesorem Honorowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Był wybitnym specjalistą cenionym w kraju i za granicą w zakresie mechaniki płynów, turbulencji przepływów, teorii wodnych maszyn wirnikowych oraz zjawiska kawitacji. Był autorem ponad 100 publikacji naukowych, książek i podręczników akademickich, nauczycielem wielu pokoleń inżynierów mechaników i pracowników naukowych. Prowadził badania naukowe i wykłady w wielu ośrodkach zagranicznych m in.: w Uniwersytetach Technicznych w Monachium, Wiedniu, Budapeszcie, Bratysławie, Ljubljanie, Grazu, Trondheim i Timisoarze. Był organizatorem cyklu Szkół Letnich Mechaniki Płynów oraz redaktorem serii monograficznej Maszyny Przepływowe. Przez dwie kadencje był wiceprezesem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem Rady Programowej 1000-lecia Gdańska.

Pamiętamy Profesora Burkę jako osobę skromną, o wielkiej wrażliwości społecznej, gotową do niesienia pomocy wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebowali. 

 

koleżanki i koledzy

z Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność" Polskiej Akademii Nauk