nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 191 2020-06-01 16:36:44

  Szanowny Pan Wojciech Murdzek Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego   Dotyczy: opinii środowiska...

 • KOMUNIKAT 190 2020-05-13 15:55:31

  Dotyczy: pisma Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie...

 • KOMUNIKAT 189 2020-05-07 09:21:07

  Informuję, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o...

 • KOMUNIKAT 188 2020-05-02 18:59:59

  Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. odszedł od nas Prof. dr...

 • KOMUNIKAT 187 2020-04-09 10:35:40

  Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Radości i...

Krajowa Sekcja NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk powołana została uchwałą Założycielskiego Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" placówek Polskiej Akademii Nauk w dniu 21 czerwca 2000 roku. Kontynuuje ona działalność naszego Związku na terenie placówek PAN od momentu powstania "Solidarności" w 1980 roku. W roku 1981 powołana zostaje Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN. Po delegalizacji Związku w 1981 roku przekształca się ona w Porozumienie Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" placówek PAN. W latach 1988-2000 jej rolę przejmują kolejno: Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN, a następnie Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna - Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN.

W dniu 21 czerwca 2000 roku Walny Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" placówek PAN powołuje Krajową Sekcję NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk. W dniu 21 sierpnia 2000 roku Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" rejestruje naszą Krajową Sekcję jako samodzielną sekcję branżową Związku o zasięgu krajowym. Krajowa Sekcja wchodzi w skład Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność"; jest związkową strukturą branżową reprezentatywną w sieci jednostek organizacyjnych PAN. Zadaniem Krajowej Sekcji jest koordynacja działań NSZZ "Solidarność" w placówkach PAN - instytutach naukowych, pomocniczych i innych jednostkach PAN, reprezentowanie Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych oraz członków Związku wobec władz państwowych, PAN, Związku i innych organów, opiniowanie aktów prawnych dotyczących nauki, w szczególności PAN.

Struktura Krajowej Sekcji obecnej kadencji podana jest w zakładce Struktura

Aktualności

Komunikat 191: Pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie reformy PAN

Komunikat 190: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej 

Komunikat 185: Nowelizacja ustawy o PAN została przyjęta przez Parlament RP

Komunikat 184: Projekt nowelizacji ustawy o PAN skierowany pod obrady Sejmu RP

Komunikat 183: Stanowisko Krajowej Sekcji w sprawie projektu nowelizacji ustawy o PAN

Komunikat 182: Konsultacje Ministerstwa w sprawie projektu nowelizacji ustawy o PAN

Komunikat 181: Nowelizacja Ustawy o PAN a uprawnienia pracowników naukowych PAN

Komunikat 180: Ustawa 2.0 a uprawnienia pracowników naukowych instytutów PAN

Komunikat 179: Aktualności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie PAN

Komunikat 177: Spotkanie Krajowej Sekcji z Prezesem Polskiej Akademii Nauk

Komunikat 176: Pismo Krajowej Sekcji do Prezesa Polskiej Akademii Nauk

Komunikat 175: Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji; zmiany w Art. 35 ustawy

Komunikat 173: Przebieg VI WZD Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność w 2018 roku

Komunikat 172: Podstawa programowa Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność