nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 185 2019-10-21 19:16:38

  Nowelizacja Ustawy o PAN została przyjęta przez Parlament RP              Z przyjemnością informuję, że...

 • KOMUNIKAT 184 2019-07-26 20:35:48

  Informuję, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych...

 • KOMUNIKAT 183 2019-05-27 17:10:51

  Stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w sprawie projektu nowelizacji ustawy o PAN...

 • KOMUNIKAT 182 2019-05-04 12:44:25

  Informujemy o konsultacjach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie projektu...

 • KOMUNIKAT 181 2019-04-13 12:46:30

  Nowelizacja Ustawy o PAN a uprawnienia pracowników naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk...

Uncategorised

 

Krajowa Sekcja NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk powołana została uchwałą Założycielskiego Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" placówek Polskiej Akademii Nauk w dniu 21 czerwca 2000 roku. Kontynuuje ona działalność naszego Związku na terenie placówek PAN od momentu powstania "Solidarności" w 1980 roku. W roku 1981 powołana zostaje Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN. Po delegalizacji Związku w 1981 roku przekształca się ona w Porozumienie Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" placówek PAN. W latach 1988-2000 jej rolę przejmują kolejno: Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN, a następnie Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna - Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN.

W dniu 21 czerwca 2000 roku Walny Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" placówek PAN powołuje Krajową Sekcję NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk. W dniu 21 sierpnia 2000 roku Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" rejestruje naszą Krajową Sekcję jako samodzielną sekcję branżową Związku o zasięgu krajowym. Krajowa Sekcja wchodzi w skład Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność"; jest związkową strukturą branżową reprezentatywną w sieci jednostek organizacyjnych PAN. Zadaniem Krajowej Sekcji jest koordynacja działań NSZZ "Solidarność" w placówkach PAN - instytutach naukowych, pomocniczych jednostkach naukowych i innych jednostkach PAN, reprezentowanie Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych oraz członków Związku wobec władz państwowych, PAN, Związku i innych organów, opiniowanie aktów prawnych dotyczących nauki, w szczególności PAN.

 

Aktualności

Komunikat 185: Nowelizacji ustawy o PAN została przyjęta przez Parlament RP

Komunikat 184: Projekt nowelizacji ustawy o PAN skierowany pod obrady Sejmu RP

Komunikat 183: Stanowisko Krajowej Sekcji w sprawie projektu nowelizacji ustawy o PAN

Komunikat 182: Konsultacje Ministerstwa w sprawie projektu nowelizacji ustawy o PAN

Komunikat 181: Nowelizacja Ustawy o PAN a uprawnienia pracowników naukowych PAN

Komunikat 180: Ustawa 2.0 a uprawnienia pracowników naukowych instytutów PAN

Komunikat 179: Aktualności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie PAN

Komunikat 177: Spotkanie Krajowej Sekcji z Prezesem Polskiej Akademii Nauk

Komunikat 176: Pismo Krajowej Sekcji do Prezesa Polskiej Akademii Nauk

Komunikat 175: Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji; zmiany w Art. 35 ustawy

Komunikat 174: Stanowisko Krajowej Sekcji nt. zapisów Art. 35 ustawy

Komunikat 172: Podstawa programowa Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność 

 

 

 

 

Krajowa Sekcja NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk powołana została uchwałą Założycielskiego Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" placówek PAN w dniu 21 czerwca 2000 roku. Kontynuuje ona działalność naszego Związku na terenie placówek PAN od momentu powstania "Solidarności" w 1980 roku.

 

W roku 1981 powołana zostaje Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN. Po delegalizacji Związku w 1981 roku przekształca się ona w Porozumienie Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" placówek PAN. W latach 1988-2000 jej rolę przejmują kolejno: Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN, a następnie Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna - Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN. W dniu 21 czerwca 2000 roku Walny Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" placówek PAN powołuje Krajową Sekcję NSZZ "Solidarność" PAN. W dniu 21 sierpnia 2000 roku Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" rejestruje naszą Sekcję jako samodzielną sekcję branżową Związku o zasięgu krajowym.

 

Zadaniem Krajowej Sekcji jest koordynacja działań NSZZ "Solidarność" w placówkach i jednostkach organizacyjnych PAN, reprezentowanie Komisji Zakładowych oraz członków Związku wobec władz państwowych, władz PAN, władz Związku i innych organów, opinowanie aktów prawnych dotyczących nauki, w szczególności dotyczących Polskiej Akademii Nauk.

 
 
Delegaci
 
Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN
na Kongres Sekretariatu

Piotr Lampart 

Wojciech Nasalski

 

 
Honorowy Przewodniczący

Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność" Polskiej Akademii Nauk

 
Eustachy S. Burka
 
Prof. zw. dr hab. inż.
Profesor honorowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego
Profesor w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

 

Rozpoczęte studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej, kończy w roku akademickim 1949/50 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Działalność naukowo-dydaktyczną rozpoczął w roku 1947 jako młodszy asystent w Katedrze Hydromechaniki i Turbin Wodnych Politechniki Gdańskiej. Od roku 1954 pracuje jednocześnie w Zakładzie Maszyn Wirnikowych a następnie od roku 1956 w IMP PAN w Gdańsku. Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie mechaniki płynów i teorii maszyn przepływowych. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, książek i podręczników akademickich. Problematyka, która była przedmiotem badań prof. E. Burki i w której uzyskał znaczące wyniki to zagadnienia przepływu burzliwego, badania maszyn wodnych metodą aerodynamiczną, fizyka kawitacji, teoria wirowych maszyn hydraulicznych i przepływy szczelinowe. Wiele wyników badań weszło do literatury podręcznikowej. Prowadził badania naukowe i wykłady w wielu ośrodkach zagranicznych m in.: w Uniwersytetach Technicznych: w Monachium, Wiedniu, Budapeszcie, Bratysławie, Ljubljanie, Grazu, Trondheim, Timisoarze. Prowadził wykłady w Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od roku 1992 do roku 2003 prowadził w IMP PAN kierunek dyplomowania „Mechanika Płynów", jako wydzielone studia Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Do końca roku 1994 kierował Zakładem Dynamiki Cieczy IMP PAN. Był członkiem wielu Rad Naukowych i Wydziałowych, członkiem Komitetu Mechaniki PAN. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Współtwórca i organizator 10 cyklicznych Szkół Letnich Mechaniki Płynów. Jest twórcą i redaktorem naukowym pierwszego w Polsce i na świecie wielotomowego dzieła „MASZYNY PRZEPŁYWOWE". Dotychczas ukazało się 27 tomów tego wydawnictwa. Przez dwie kadencje był wiceprezesem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem Rady Programowej 1000-lecia Gdańska. Jest członkiem Rady Naukowej IMP PAN oraz członkiem Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN.

 

W czasie okupacji był oficerem Armii Krajowej w Komendzie Lwów Północ. Odznaczony wieloma odznaczeniami wojskowymi Rządu RP w Londynie, m.in. trzykrotnie medalem Wojska „Ojczyzna Swemu Obrońcy", Krzyżem Armii Krajowej oraz srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Prof. Eustachy S. Burka pełnił funkcję Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej OKP - PAN NSZZ „Solidarność" w latach 1994-1998. Jest współzałożycielem Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność" Polskiej Akademii Nauk i jej Honorowym Przewodniczącym.

 

Przewodniczący

Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN

 

Wojciech Nasalski

 

profesor w Instytucie Podstawych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN),

członek kierowniczych struktur NSZZ Solidarność w PAN w latach 1980 – 2022,

w tym:

członek Komisji Założycielskiej NSZZ Solidarność w IPPT PAN w roku 1980,

członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w IPPT PAN w latach 1980 – 1989,

przewodniczący Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w latach 2000 – 2010 i 2014 – 2022,

zastępca przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność w latach 2000 – 2010 i 2014 – 2022.