nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   życzę jak najserdeczniej Pogodnych,...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

 • KOMUNIKAT 203 2022-02-25 11:57:09

  W odpowiedzi na informację Działu Branżowego Komisji Krajowej z dnia 07.02.2022 r. w sprawie...

 • KOMUNIKAT 202 2021-12-21 21:40:52

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

 • KOMUNIKAT 201 2021-07-16 08:03:48

  Żegnamy naszego dobrego kolegę Profesora Marka Janasa  "Można odejść na zawsze, by stale być...

 
Strona informacyjna
EUROKADRY
Krajowej Sekcji
NSZZ "Solidarność"
Polskiej Akademii Nauk

 

 
 
 
Na stronie Eurokadry naszej witryny internetowej będzie można zapoznać się z dostępnymi nam informacjami o działalności europejskiej organizacji Eurocadres (EUROCADRES).

Eurocadres jest organizacją pozarządową, grupującą pracowników z wyższym wykształceniem i kadrę kierowniczą (professional and managerial staff - P&MS) we wszystkich branżach przemysłowych, prywatnych i publicznych usługach i administracji krajów europejskich. Eurocadry to organizacja licząca już ponad 5 mln członków, afiliowana przy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych - European Trade Union Confederation (ETUC), uznawana jako partner społeczny w negocjacjach z partnerami prywatnymi i publicznymi w ramach struktur Unii Europejskiej.

Nasze bliższe kontakty z Eurocadres sięgają roku 2003, gdy wspólnie ze związkowcami Czech, Słowacji i Węgier zorganizowaliśmy konferencję związkową w Budapeszcie; patrz Biuletyn nr 1 naszej Sekcji (Biuletyn). Od tej pory bierzemy udział w wielu działaniach, podejmowanych w celu ostatecznego ukształtowania tej organizacji w ramach Unii Europejskiej i wykorzystania jej struktur w naszej działaności związkowej. Temu celowi, oprócz czysto informacyjnych celów, będzie służyć nowa strona naszej witryny o nazwie Eurokadry.

Wojciech Nasalski, Przewodniczący KS NSZZ S PAN

 


 

10 marca 2005

W dniach 5-8 marca 2005 roku odbyło się w Bukareszcie seminarium na temat: „Social Dialogue for Professionals and Managers in an enlarged Europe”, zorganizowane przez European Trade Union College (ETUCO) i Eurocadres (EUROCADRES). Brali w nim udział przedstawiciele związków zawodowych Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Stronę polską reprezentowała delegacja NSZZ Solidarność pod przewodnictwem Mariana Krzaklewskiego, przedstawiciela naszego Związku w Eurocadres i European Trade Union Confederation (ETUC) z siedzibą w Brukseli.

Uczestnicy seminarium opowiedzieli się za przyspieszeniem organizacji krajowych struktur związkowych kadry kierowniczej i pracowników z wyższym wykształceniem. Podkreślili znaczenie Strategii Lizbońskiej w zwalczaniu bezrobocia w krajach Unii Europejskiej. Z inicjatywy polskiej delegacji poparli, w formie listu otwartego, związkowców z Rumunii w ich staraniach o przestrzeganie praw pracowniczych w tym kraju. Z pełnym przebiegiem seminarium i zakresem jego prac można się zapoznać na stronie internetowej seminarium (Seminar Home Page), z wkładem delegacji polskiej - ze zbiorów Bukareszt00.pdf, Bukareszt01.pdf, Bukareszt02.pdf.

 


3 czerwca 2004

Przekazujemy wstępne propozycje naszego Związku (k40d.pdf) do projektu Eurocadres Karty Europejskiego Badacza, zapowiadanego uprzednio w naszym Komunikacie nr 39. Projekt ten będzie już wkrótce rozpatrywany przez Komisję Europejską. Niektóre jego zapisy wiążą się ścisle ze wspomnianym powyżej projektem ustawy o finansowaniu nauki. Również w tej sprawie prosimy o pilne przesyłanie dalszych opinii i uwag swoich Organizacji Zakładowych.

 


27 kwietnia 2004

Pod koniec 2003 roku Komisja Europejska podjęła inicjatywę opracowania ogólnych zasad funkcjonowania kadr naukowych w zjednoczonej Europie, zmierzającą między innymi do przyjęcia Karty Europejskiego Badacza (The European Researcher's Charter). Inicjatywa ta może zaowocować rozwiązaniami korzystnymi dla polskiej nauki, w tym również dla nauki prowadzonej w placówkach Polskiej Akademii Nauk. Kopie wstępnych dokumentów Komisji Europejskiej dotyczących tej inicjatywy w załączeniu 04-809Researchers.pdf. Nasza Sekcja zamierza opracować własne stanowisko w tej sprawie, uwzględniające problemy specyficzne dla polskiego środowiska naukowego. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i przesłanie uwag, komentarzy na ten temat na adres Sekcji.

 


6 listopada 2003

W dziale Biuletyn (Biuletyn) można zapoznać się z treścią pierwszego numeru Biuletynu naszej Sekcji. Poświęcony jest on w całości sprawozdaniu z przebiegu niedawnej konferencji przedstawicieli związków zawodowych, działających w strukturach Czeskiej, Słowackiej, Węgierskiej i Polskiej Akademii Nauk. Konferencja ta odbyła się, z naszym udziałem w Budapeszcie w dniach od 4 do 7 października br. Stanowi ona pewien etap naszych starań o nawiązanie współpracy ze związkami zawodowymi, działającymi na terenie Akademii Nauk w sąsiadujących z nami krajach. Teksty referatów, wygłoszonych na tej konferencji przez naszych delegatów, zostały zamieszczone w Biuletynie w ich oryginalnej angielskiej wersji językowej - język angielski był oficjalnym językiem tej konferencji.