nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 223 2024-06-21 07:35:56

    Dyskusja nad trudną sytuacją finansową i organizacyjną PAN prowadzona w Sejmie RP i w Polskiej...

 • KOMUNIKAT 222 2024-04-27 20:30:02

      Spotkanie delegacji KS PAN z Panem Maciejem Gdulą, Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i...

 • KOMUNIKAT 221 2024-03-27 09:31:23

    Pismo KS PAN do Pana Dariusza Wieczorka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie...

 • KOMUNIKAT 220 2024-03-07 21:15:28

    Pismo KMZ PAN i PAU w Krakowie do Rady KS PAN w sprawie konieczności zwiększenia finansowania...

 • KOMUNIKAT 219 2023-12-19 16:40:35

     Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”     Apel nr 2 w sprawie...

 
Strona informacyjna
EUROKADRY
Krajowej Sekcji
NSZZ "Solidarność"
Polskiej Akademii Nauk

 

 
 
 
Na stronie Eurokadry naszej witryny internetowej będzie można zapoznać się z dostępnymi nam informacjami o działalności europejskiej organizacji Eurocadres (EUROCADRES).

Eurocadres jest organizacją pozarządową, grupującą pracowników z wyższym wykształceniem i kadrę kierowniczą (professional and managerial staff - P&MS) we wszystkich branżach przemysłowych, prywatnych i publicznych usługach i administracji krajów europejskich. Eurocadry to organizacja licząca już ponad 5 mln członków, afiliowana przy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych - European Trade Union Confederation (ETUC), uznawana jako partner społeczny w negocjacjach z partnerami prywatnymi i publicznymi w ramach struktur Unii Europejskiej.

Nasze bliższe kontakty z Eurocadres sięgają roku 2003, gdy wspólnie ze związkowcami Czech, Słowacji i Węgier zorganizowaliśmy konferencję związkową w Budapeszcie; patrz Biuletyn nr 1 naszej Sekcji (Biuletyn). Od tej pory bierzemy udział w wielu działaniach, podejmowanych w celu ostatecznego ukształtowania tej organizacji w ramach Unii Europejskiej i wykorzystania jej struktur w naszej działaności związkowej. Temu celowi, oprócz czysto informacyjnych celów, będzie służyć nowa strona naszej witryny o nazwie Eurokadry.

Wojciech Nasalski, Przewodniczący KS NSZZ S PAN

 


 

10 marca 2005

W dniach 5-8 marca 2005 roku odbyło się w Bukareszcie seminarium na temat: „Social Dialogue for Professionals and Managers in an enlarged Europe”, zorganizowane przez European Trade Union College (ETUCO) i Eurocadres (EUROCADRES). Brali w nim udział przedstawiciele związków zawodowych Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Stronę polską reprezentowała delegacja NSZZ Solidarność pod przewodnictwem Mariana Krzaklewskiego, przedstawiciela naszego Związku w Eurocadres i European Trade Union Confederation (ETUC) z siedzibą w Brukseli.

Uczestnicy seminarium opowiedzieli się za przyspieszeniem organizacji krajowych struktur związkowych kadry kierowniczej i pracowników z wyższym wykształceniem. Podkreślili znaczenie Strategii Lizbońskiej w zwalczaniu bezrobocia w krajach Unii Europejskiej. Z inicjatywy polskiej delegacji poparli, w formie listu otwartego, związkowców z Rumunii w ich staraniach o przestrzeganie praw pracowniczych w tym kraju. Z pełnym przebiegiem seminarium i zakresem jego prac można się zapoznać na stronie internetowej seminarium (Seminar Home Page), z wkładem delegacji polskiej - ze zbiorów Bukareszt00.pdf, Bukareszt01.pdf, Bukareszt02.pdf.

 


3 czerwca 2004

Przekazujemy wstępne propozycje naszego Związku (k40d.pdf) do projektu Eurocadres Karty Europejskiego Badacza, zapowiadanego uprzednio w naszym Komunikacie nr 39. Projekt ten będzie już wkrótce rozpatrywany przez Komisję Europejską. Niektóre jego zapisy wiążą się ścisle ze wspomnianym powyżej projektem ustawy o finansowaniu nauki. Również w tej sprawie prosimy o pilne przesyłanie dalszych opinii i uwag swoich Organizacji Zakładowych.

 


27 kwietnia 2004

Pod koniec 2003 roku Komisja Europejska podjęła inicjatywę opracowania ogólnych zasad funkcjonowania kadr naukowych w zjednoczonej Europie, zmierzającą między innymi do przyjęcia Karty Europejskiego Badacza (The European Researcher's Charter). Inicjatywa ta może zaowocować rozwiązaniami korzystnymi dla polskiej nauki, w tym również dla nauki prowadzonej w placówkach Polskiej Akademii Nauk. Kopie wstępnych dokumentów Komisji Europejskiej dotyczących tej inicjatywy w załączeniu 04-809Researchers.pdf. Nasza Sekcja zamierza opracować własne stanowisko w tej sprawie, uwzględniające problemy specyficzne dla polskiego środowiska naukowego. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i przesłanie uwag, komentarzy na ten temat na adres Sekcji.

 


6 listopada 2003

W dziale Biuletyn (Biuletyn) można zapoznać się z treścią pierwszego numeru Biuletynu naszej Sekcji. Poświęcony jest on w całości sprawozdaniu z przebiegu niedawnej konferencji przedstawicieli związków zawodowych, działających w strukturach Czeskiej, Słowackiej, Węgierskiej i Polskiej Akademii Nauk. Konferencja ta odbyła się, z naszym udziałem w Budapeszcie w dniach od 4 do 7 października br. Stanowi ona pewien etap naszych starań o nawiązanie współpracy ze związkami zawodowymi, działającymi na terenie Akademii Nauk w sąsiadujących z nami krajach. Teksty referatów, wygłoszonych na tej konferencji przez naszych delegatów, zostały zamieszczone w Biuletynie w ich oryginalnej angielskiej wersji językowej - język angielski był oficjalnym językiem tej konferencji.