nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   życzę jak najserdeczniej Pogodnych,...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

 • KOMUNIKAT 203 2022-02-25 11:57:09

  W odpowiedzi na informację Działu Branżowego Komisji Krajowej z dnia 07.02.2022 r. w sprawie...

 • KOMUNIKAT 202 2021-12-21 21:40:52

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

 • KOMUNIKAT 201 2021-07-16 08:03:48

  Żegnamy naszego dobrego kolegę Profesora Marka Janasa  "Można odejść na zawsze, by stale być...

Otrzymaliśmy odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naszą opinię o ustawie budżetowej na rok 2007. Ministerstwo podziela nasze stanowisko w części odnoszącej się do konieczności podniesienia poziomu finansowania polskiej nauki.

W części dotyczącej wysokości płac w placówkach naukowo-badawczych PAN (patrz cytowany poniżej fragment naszej opinii) Ministerstwo zasygnalizowało potrzebę wyrównania w pierwszej kolejności nakładów - z działu budżetowego Nauka - na jednego pracownika w szkołach wyższych, nakładów niższych od analogicznych w placówkach PAN. Nie rozumiemy logiki kalkulacji tych nakładów. Pomija ona całkowicie znacznie wyższe nakłady na funkcjonowanie szkół wyższych z działu budżetowego Szkolnictwo Wyższe.


Zwracamy uwagę na fakt, że średnia płaca w placówkach PAN, w relacji do średniej płacy w szkolnictwie wyższym, zmniejszyła się od 1995 roku o 27%, mimo natępujego procentowego udziału placówek z kategorią I:


w szkołach wyższych - 38%, w PAN - 88%.


W 11 na 16 działów nauki i techniki wyszczególnionych przez Ministerstwo wszystkie placówki PAN posiadają kategorię I. Uśrednione relacje w kategoryzacji placówek, nawet w obecnej jeszcze niedoskonałej wersji, nie powinny odbiegać tak znacznie od relacji średnich płac w tych placówkach. Nie rozumiemy dlaczego Ministerstwo nie zauważa tego problemu.


Fragment naszej opinii o projekcie ustawy budżetowej w 2007 roku:


„Nie znajdujemy, w tak skonstruowanym budżecie, miejsca na środki niezbędne do wyrównania różnicy pomiędzy średnimi płacami w placówkach naukowo-badawczych PAN, a średnimi płacami w innych działach polskiej nauki. Tego typu wyrównanie zostało uznane za konieczne w trakcie uzgodnień w tej sprawie pomiędzy Prezesem PAN a Premierem Rządu RP na początku 2005 roku. Środki niezbędne na ten cel szacujemy na poziomie 130 mln zł."


comments:

130 mln zł to suma rzędu 0.01% PKB, nakłady budżetowe na naukę to suma rzędu 0.34% PKB.


Elżbieta Król - Sekretarz Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność" PAN

Wojciech Nasalski - Przewodniczący Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność" PAN