nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   życzę jak najserdeczniej Pogodnych,...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

 • KOMUNIKAT 203 2022-02-25 11:57:09

  W odpowiedzi na informację Działu Branżowego Komisji Krajowej z dnia 07.02.2022 r. w sprawie...

 • KOMUNIKAT 202 2021-12-21 21:40:52

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

 • KOMUNIKAT 201 2021-07-16 08:03:48

  Żegnamy naszego dobrego kolegę Profesora Marka Janasa  "Można odejść na zawsze, by stale być...

Apel
pracowników nauki
do środowisk naukowych w Polsce w sprawie lustracji

W związku z wejściem w życie, z dniem 15 marca 2007 r., ustawy lustracyjnej, w środowiskach zobowiązanych do poddania się lustracji, w tym w środowisku naukowym, podnoszą się głosy odrzucające samą ideę lustracji bądź wytykające mankamenty ustawy. Oczekiwania, że powstanie idealne prawo lustracyjne, nie wydają się realistyczne. Nadmierna koncentracja na rzeczywistych lub pozornych uchybieniach prawnych może raz jeszcze uniemożliwić proces lustracji lub pozbawić go efektywności.
Jesteśmy przekonani o konieczności oczyszczenia życia publicznego w naszym Kraju z pozostałości komunizmu. Podzielamy stanowisko Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyrażone w uchwale z 21 grudnia 2005 r., w której czytamy: "Senat najstarszej polskiej uczelni, wierny jej powołaniu, jakim jest służba prawdzie, uznaje tajną i świadomą współpracę z organami bezpieczeństwa PRL za postępowanie niegodne nauczyciela akademickiego".
Niniejszym apelujemy do wszystkich kolegów i koleżanek, pracowników naukowych polskich uczelni i placówek Polskiej Akademii Nauk, o stosowanie się do obowiązującego prawa lustracyjnego. Jednym ze sposobów wyrażenia sprzeciwu wobec prób jego sabotowania może stać się złożenie podpisu pod niniejszym apelem. Można to uczynić na stronie internetowej pod adresem http://lustracja.go.pl.
Apel podpisało ponad stu przedstawicieli środowiska naukowego w Polsce.
Lista sygnatariuszy, Lista podpisów i Lista adresatów Apelu dostępne pod adresem: Apel