nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   życzę jak najserdeczniej Pogodnych,...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

 • KOMUNIKAT 203 2022-02-25 11:57:09

  W odpowiedzi na informację Działu Branżowego Komisji Krajowej z dnia 07.02.2022 r. w sprawie...

 • KOMUNIKAT 202 2021-12-21 21:40:52

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

 • KOMUNIKAT 201 2021-07-16 08:03:48

  Żegnamy naszego dobrego kolegę Profesora Marka Janasa  "Można odejść na zawsze, by stale być...

Stanowisko Komisji Krajowej nr 6/07 ws. lustracji
Komunikat
z obrad Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w dniach 16-18 kwietnia 2007

Komisja Krajowa zwróciła się do prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego o inicjatywę stawodawczą w sprawie nowelizacji ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach rganów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, nakładającej ustawowy obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osoby pełniące funkcje w statutowych ponadzakładowych organach związków zawodowych.*

*) Niezależnie od funkcjonującego w NSZZ “Solidarność” już od początku lat 90-tych obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych przez kandydujących do wszystkich statutowych władz Związku.

W tym samym stanowisku Komisja Krajowa wyraziła szacunek i uznanie wobec postawy przedstawicieli środowisk naukowych, dziennikarskich i wszystkich innych, którzy ze zrozumieniem podeszli do procesu lustracyjnego.

Pełny tekst stanowiska dostępny w witrynie KK pod adresem: uchwały KK z dn. 16-18.04.2007
Komisja Krajowa - po konsultacjach, które w kwestii lustracji trwają w Związku nieprzerwanie od lat 90-tych – zajęła jednoznaczne stanowisko w tej sprawie w częsci dotyczącej bezpośrednio struktur Związku. W tym samym stanowisku Komisja Krajowa zakłada, że poszczególne środowiska zawodowe - naukowe, dziennikarskie i inne - same zajmą stanowiska w tej sprawie w części dotyczącej bezpośrednio tych środowisk. Tym niemniej Komisja Krajowa, a tym samym i nasz Związek, nie pozostawiają żadnych wątpliwosci, jaką mają opinię w tej sprawie.

Apel przedstawiony w Komunikacie nr 86 jest formą zareprezentowania indywidualnych opinii pracownikow nauki, w tym wielu członków naszej Krajowej Sekcji, w tej żywotnie dotyczącej nas wszystkich sprawie.
Wszystkim, którzy w takiej czy innej formie popierają proces faktycznej lustracji, składam gorące podziękowania.

Wojciech Nasalski,
Przewodniczący KS NSZZ S PAN