nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   życzę jak najserdeczniej Pogodnych,...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

 • KOMUNIKAT 203 2022-02-25 11:57:09

  W odpowiedzi na informację Działu Branżowego Komisji Krajowej z dnia 07.02.2022 r. w sprawie...

 • KOMUNIKAT 202 2021-12-21 21:40:52

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

 • KOMUNIKAT 201 2021-07-16 08:03:48

  Żegnamy naszego dobrego kolegę Profesora Marka Janasa  "Można odejść na zawsze, by stale być...

 KS S PAN  404/VI/2010                                                                Lublin, 15.06.2010

 

Komunikat nr 118

 

dotyczący VII Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk

 

W dniach 28 i 29 maja 2010 roku w Domu Pracy Twórczej PAN w Mądralinie koło Warszawy odbyło się VII Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN. Był to zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

Pierwszy dzień obrad poświęcony został konferencji na temat sytuacji, jaka powstała po uchwaleniu przez Parlament RP Ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

 

Gośćmi tej części WZD byli: Wiceprezes PAN prof. dr hab. Karol Modzelewski, Doradca Prezesa PAN w Kancelarii PAN Zdzisław Hensel oraz Przewodniczący Rady Dyrektorów instytutów naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Marek Chmielewski. W konferencji uczestniczyli ponadto zaproszeni dyrektorzy kilku instytutów PAN z Warszawy, jak również Delegaci na WZD oraz przewodniczący niektórych Komisji Zakładowych Związku należących do Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN.

Zarówno przedstawiciele władz PAN, jak i dotychczasowy Przewodniczący naszej Krajowej Sekcji prof. dr hab. Wojciech Nasalski w obszernych wystąpieniach omówili historię uchwalania tej Ustawy, wielokrotne starania o wniesienie istotnych poprawek do jej projektu na forum komisji i podkomisji sejmowych oraz wypunktowali zapisy Ustawy wymagające nowelizacji.

Po wystąpieniach w/w osób wywiązała się dyskusja, głównie skupiająca się nad wyborem drogi dalszych interwencji ze strony związkowej, w celu doprowadzenia do możliwie szybkiej nowelizacji Ustawy o PAN przez Parlament RP.

Wnioskiem z tych obrad jest zalecenie zobowiązujące nowe władze KS NSZZ „S” PAN do rychłego nadania biegu tej sprawie.

Następny dzień obrad WZD był poświęcony sprawozdaniom ustępujących władz KS w kadencji 2006-2010 oraz wyborom nowych władz na kadencję 2010-2014.

Ustępujące władze Sekcji otrzymały absolutorium.

Wyrażono serdeczne podziękowania dotychczasowemu Przewodniczącemu  Krajowej Sekcji kol. Wojciechowi Nasalskiemu za długoletni wysiłek i wielkie zaangażowanie w pracach Krajowej Sekcji. Podobnie serdecznie podziękowano kol. Kazimierzowi Woźniakowi - Wiceprzewodniczącemu Krajowej Sekcji, długoletniemu Przewodniczącemu MZK NSZZ „Solidarność” w Krakowie, jak również Koleżankom i Kolegom członkom Prezydium i członkom Rady KS, dzięki, którym jej struktura okrzepła i powinna w obecnym, trudnym okresie przejściowym dobrze wypełniać swoje bieżące zadania. Obaj Koledzy zdecydowanie nie zgodzili się na dalsze kandydowanie do władz Sekcji.

W wyniku tajnych wyborów wybrano na Przewodniczącą KS NSZZ „S” PAN prof. dr hab. Teresę Włodarczyk z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, dziesięcioosobową Radę Sekcji oraz Komisję Rewizyjną.

Wybrano ponadto delegatów na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty Komisji Krajowej Związku, którymi zostali: Przewodnicząca kol. Teresa Włodarczyk i kol. Wojciech Nasalski.

Przewodniczący  WZD w Mądralinie - Kazimierz Woźniak

Władze

Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk

Kadencja 2010 – 2014

 

Honorowy Przewodniczący Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk

Eustachy S. Burka

 

Przewodnicząca Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk

Teresa Włodarczyk

 

Rada Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk

Teresa Włodarczyk – Przewodnicząca Rady

Eustachy S. Burka

Mieczysława Boguś

Szymon Imiełowski – Vice Przewodniczący

Elżbieta Król – Sekretarz

Leszek Kwapisz

Piotr Lampart

Marta Leśniakowska Vice- Przewodnicząca

Lucyna Macalik

Czesław Pawlaczyk – Skarbnik

Teresa Stawiarska

Bartłomiej Szmoniewski

 

Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk

Urszula Korzeniak – Przewodnicząca

Halina Dobrzańska

Grzegorz Starzyński

 

Delegaci na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

Wojciech Nasalski

Teresa Włodarczyk

 

 

 

Teresa Włodarczyk

 

Przewodnicząca

KS NSZZ Solidarność PAN