nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   życzę jak najserdeczniej Pogodnych,...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

 • KOMUNIKAT 203 2022-02-25 11:57:09

  W odpowiedzi na informację Działu Branżowego Komisji Krajowej z dnia 07.02.2022 r. w sprawie...

 • KOMUNIKAT 202 2021-12-21 21:40:52

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

 • KOMUNIKAT 201 2021-07-16 08:03:48

  Żegnamy naszego dobrego kolegę Profesora Marka Janasa  "Można odejść na zawsze, by stale być...

14 października 2010 

  Komunikat ze spotkania kierownictwa klubu poselskiego Platformy Obywatelskiej, KSN NSZZ „Solidarność” i KS PAN NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie odbyło się w dniu 14 października 2010. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" i Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność” PAN przedstawiły siedmiopunktowy wykaz najistotniejszych problemów w nauce i w szkolnictwie wyższym. Zdaniem związkowców: 


1.     Niezbędne jest zagwarantowanie środków finansowych w budżecie państwa na powrót do ładu płacowego w publicznym szkolnictwie wyższym i w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Konieczny jest powrót do zasad ukształtowanych w latach 2001-2005 określania przeciętnych wynagrodzeń w grupach pracowników (profesorów, adiunktów, asystentów, pracowników nie będących nauczycielami akademickimi), co najmniej na poziomie określonym relacją 3:2:1:1 w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Tak jak w latach 2001-2005 dotyczy to wynagrodzeń finansowanych z budżetu RP w tzw. dotacji podstawowej dydaktycznej oraz w dotacji na działalność statutową instytutów PAN. Wzrost wynagrodzeń może być powiązany z eliminacją wieloetatowości w grupie profesorów i znaczącym jej ograniczeniem w pozostałych grupach pracowniczych.


2.     Środki finansowe w budżecie państwa na wydatki rzeczowe publicznych szkół wyższych powinny stanowić około 25% kwoty przeznaczanej na utrzymanie wspomnianego w pkt 1 ładu płacowego w publicznym szkolnictwie wyższym.


3.     Uważamy, że ze względu na znaczenie nauki i szkolnictwa wyższego w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy minimalny poziom środków finansowych z budżetu państwa powinien wynosić co najmniej 0,6% PKB na naukę i 1,2% PKB na szkolnictwo wyższe.

4.    Wysokość budżetowych nakładów finansowych na naukę i szkolnictwo wyższe nie może być kształtowana przypadkowo. Potrzebne jest określenie wieloletniej perspektywy dojścia do unijnych standardów określonych w strategii Europa 2020 - 3% na naukę i 2% na szkolnictwo wyższe, także w okresie kryzysu finansowego i ekonomicznego.

 Budżet na rok 2011 powinien odzwierciedlać powyższe postulaty.


6.    Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym powinna dotyczyć jedynie najbardziej podstawowych spraw. Podtrzymuje się ocenę noweli opracowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiona w opinii wystawionej 20 września bieżącego roku.


7.     Ustawy o PAN i Narodowym Centrum Nauki wymagają pilnej nowelizacji zgodnie ze stanowiskiem KS NSZZ „Solidarność” PAN.


Ponadto kierownictwo KSN NSZZ „Solidarność” wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec zwolnienia z pracy Jolanty Kowalczyk, przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego S.A.  W Płocku.


Klub Poselski Platformy Obywatelskiej reprezentowała Zastępczyni Przewodniczącego Małgorzata Kidawa-Błońska, Krajową Sekcję Nauki NSZZ "Solidarność reprezentował Zastępca Przewodniczącego Julian Srebrny,                             Krajową Sekcję PAN NSZZ "Solidarność reprezentowała Członkini Rady Mieczysława Boguś.