nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 216 2023-05-20 11:24:56

      Zakończenie obrad VII Walnego Zebrania Delegatów  Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej...

 • KOMUNIKAT 215 2023-04-27 19:39:42

      Spotkanie z Panem Profesorem Włodzimierzem Bernackim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i...

 • KOMUNIKAT 214 2023-04-19 19:16:16

    Walne Zebranie Delegatów  Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk na kadencję...

 • KOMUNIKAT 213 2023-04-19 18:40:15

    Pismo do Pana Profesora Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki Postulaty Krajowej Sekcji...

 • KOMUNIKAT 212 2023-04-08 08:12:48

      Radosnych, Zdrowych Świąt Wielkanocnych  w gronie najbliższych i przyjaciół pełnych wiary, spokoju,...

 

W dniu 15 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN.

 

Przeanalizowaliśmy problematykę finansowania i płac w placówkach naukowych i pomocniczych PAN, w tym ich finansowania z grantów NCN, NCBiR i UE, i oceny parametrycznej placówek. Stwierdzamy występowanie w tych dziedzinach wielu zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania placówek PAN. Dziękujemy Komisjom Zakładowym za przesyłanie uwag w tym zakresie. Będziemy nadal monitorować rozwój sytuacji w tych sprawach i interweniować u władz Polskiej Akademii Nauk i w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Rada przedyskutowała i oceniła pozytywnie zapowiadane zmiany w Kodeksie pracy dotyczące procedur zatrudnienia na czas nieokreślony, w tym również dotyczące wprowadzenia tego typu procedur w placówkach PAN (opis tych propozycji zamieściliśmy w komunikacie 138).

 

Ponadto, doceniając rolę placówek pomocniczych w działalności Polskiej Akademii Nauk, Rada zdecydowała się powierzyć funkcję Pełnomocnika Rady d/s placówek pomocniczych PAN koleżance Marcie Monder, Przewodniczącej Komisji Zakładowej w placówce: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.

 

 

Wojciech Nasalski

Przewodniczący KS NSZZ „Solidarność” PAN

 

----


Warszawa, 27 maja 2015 r.

 

Pismo skierwane do Prezesa PAN i Przewodniczącego Rady Dyrektorów placówek PAN

 

Szanowny Panie Prezesie, Szanowny Panie Dyrektorze

 

W dniu 25 maja 2015 roku wchodzi w życie nowa ustawa o finansowaniu jednostek naukowych, która zawiera istotne zmiany w finansowaniu nauki w Polsce. W jej efekcie wiele instytutów Polskiej Akademii Nauk, także te z kategorią A, a zwłaszcza instytuty Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych, otrzymały w 2015 r. finansowanie niższe o 7 do 12% w stosunku do kwoty dotacji, przyznanej w 2014 roku.

 

Nasze wątpliwości związane są z przyjętym algorytmem oceny instytutów, z którego wynika, że nie tyle kategoryzacja, ale kosztochłonność decyduje o wysokości przyznawanej dotacji. Instytuty Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych mają niską kosztochłonność(wartość wskaźnika 1-1,5) w stosunku do instytutów innych wydziałów (wartość wskaźnika 2-2,5 oraz 2-3), które według przyjętego sposobu oceny pozyskują dostateczne środki.

 

Ministerstwo nie bierze także pod uwagę faktu, że w naukach humanistycznych i społecznych pozyskiwane granty badawcze są finansowane na dużo niższym poziomie niż np. w naukach ścisłych czy medycznych. Zatem koszty pośrednie, które pozyskują te instytuty są też niskie.

 

Niepokój budzą także zaproponowanie progi finansowania: 100% dla instytutów kategorii A+, 85% dla instytutów kategorii A i 80% dla instytutów kategorii B. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo spadku dotacji bazowej - poniżej ustalonych progów - w przypadku instytutów, które w tym roku już otrzymały zmniejszoną dotację. Wynika to z faktu, że dotacja będzie naliczana w stosunku do przyznanej w 2015 roku. Hipotetycznie więc instytut kategorii A, który dostał o 9% mniejszą dotację w 2015 roku, otrzyma w roku 2016 kolejne zmniejszenie np. 14%, które mieści się w progu, co daje łącznie aż 23% zmniejszenia dotacji od 2015 roku. Korzystne byłoby przyjęcie następujących progów: do 120% dla kategorii A+; 100% dla kategorii A i do 90% dla kategorii B.

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o informację, jakie działania zamierzają podjąć władze Polskiej Akademii Nauk by odwrócić tę negatywną tendencję i stopniową degradację instytutów PAN, przede wszystkim instytutów Wydziału I, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji.

 

Rada Krajowa Sekcji NSZZ „Solidarność“ PAN wyraża głębokie zaniepokojenie obecnym poziomem finansowania placówek PAN. Liczymy gorąco na interwencję Panów Profesorów w tej sprawie.

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

w imieniu Rady Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność“ PAN,

 

 

dr Halina Dobrzańska             dr Bartłomiej Szmoniewski