nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 216 2023-05-20 11:24:56

      Zakończenie obrad VII Walnego Zebrania Delegatów  Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej...

 • KOMUNIKAT 215 2023-04-27 19:39:42

      Spotkanie z Panem Profesorem Włodzimierzem Bernackim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i...

 • KOMUNIKAT 214 2023-04-19 19:16:16

    Walne Zebranie Delegatów  Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk na kadencję...

 • KOMUNIKAT 213 2023-04-19 18:40:15

    Pismo do Pana Profesora Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki Postulaty Krajowej Sekcji...

 • KOMUNIKAT 212 2023-04-08 08:12:48

      Radosnych, Zdrowych Świąt Wielkanocnych  w gronie najbliższych i przyjaciół pełnych wiary, spokoju,...

ciąg dalszy komunikatu 139: 

 

 

pismo

Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność"

Polskiej Akademii Nauk

do Pana

Prof. dra hab. Jerzego Duszyńskiego

Prezesa Polskiej Akademii Nauk

                                                                                                                     

 

Szanowny Panie Prezesie,

 

dziękujemy za pismo Pana Prezesa z dnia 29 czerwca 2015 r. i szczegółowe wyjaśnienia w nim zawarte, jakie otrzymaliśmy w odpowiedzi na nasz apel z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie trudnej sytuacji płacowej w bibliotekach PAN w Gdańsku i Kórniku. Dziękujemy również za udostępnienie nam, w odpowiedzi na nasze pismo z dnia 27 maja 2015 r. i dzięki uprzejmości Pana Wiceprezesa PAN prof. Pawła Rowińskiego, dokumentacji działań kierownictwa PAN w sprawie usunięcia wyraźnych braków w bieżącym finansowaniu działalności statutowej wielu instytutów PAN, w szczególności instytutów działających w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.

 

Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej tych i wielu innych placówek naukowych i pomocniczych PAN, sytuacji nieadekwatnej do funkcji, jakie te placówki pełnią i zadań przed jakimi stoją, funkcji i zadań nie do przecenienia w cywilizacyjnym - społecznym, kulturowym i gospodarczym - rozwoju naszego kraju. Mamy też świadomość, że trudności finansowe nie są jedynymi zagrożeniami dla prawidłowego funkcjonowania placówek PAN; trudno nie dostrzec wielu innych niedoskonałości w polskim systemie nauki i edukacji wymagających pilnych korekt lub zmian.

 

Jako reprezentatywna struktura związkowa w sieci naukowych i pomocniczych placówek PAN będziemy monitorować rozwój tych zagrożeń, a te najbardziej drastyczne, wymagające pilnej interwencji, będziemy, tak jak dotychczas, zgłaszać do władz PAN. Liczymy również na współpracę w tego typu interwencjach zarówno w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego jak i w Parlamencie RP.

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

Wojciech Nasalski

Przewodniczący

Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

 

 

Warszawa, 8 lipca 2015 r.