nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 222 2024-04-27 20:30:02

      Spotkanie delegacji KS PAN z Panem Maciejem Gdulą, Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i...

 • KOMUNIKAT 221 2024-03-27 09:31:23

    Pismo KS PAN do Pana Dariusza Wieczorka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie...

 • KOMUNIKAT 220 2024-03-07 21:15:28

    Pismo KMZ PAN i PAU w Krakowie do Rady KS PAN w sprawie konieczności zwiększenia finansowania...

 • KOMUNIKAT 219 2023-12-19 16:40:35

     Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”     Apel nr 2 w sprawie...

 • KOMUNIKAT 218 2023-08-27 11:11:26

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.08.2023 r. w sprawie  minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz wysokości...

Apel KZ NSZZ „Solidarność“

Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie

do Pana Prezesa Polskiej Akademii Nauk


  

Komisja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność” nr 3368

Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 

 

Szanowny Pan

Prof. dr hab. Jerzy Duszyński

Prezes Polskiej Akademii Nauk

 

 

Szanowny Panie Prezesie,

 

uprzejmie dziękujemy za poświęconą nam uwagę i czas, zrozumienie trudnej sytuacji finansowej pracowników i pozytywne rozpatrzenie naszej prośby o zwiększenie wynagrodzeń. Na początku września Pan Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie zaproponował podwyżki dla pracowników naszej jednostki, przy czym istotny jest również fakt, że zostały one wprowadzone już we wrześniu. Mamy nadzieję, że sytuacja finansowa Polskiej Akademii Nauk w przyszłości pozwoli na dalsze pozytywne kroki w tym kierunku.

Zapraszamy do odwiedzenia PAN Ogrodu Botanicznego, a zwłaszcza bogatych kolekcji roślin, o każdej porze roku.

 

Z wyrazami szacunku

w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność”

PAN OB CZRB w Powsinie,

 

 Przewodnicząca

 dr inż. Marta Monder

 

 

Warszawa, 5.10.2015 

 

 

----

 

Szanowny Pan

Prof. dr hab. Jerzy Duszyński

Prezes Polskiej Akademii Nauk

 

 

Szanowny Panie Prezesie,

 

korzystając z okazji, gratulujemy Panu Profesorowi wyboru na stanowisko Prezesa Polskiej Akademii Nauk i mamy nadzieję, że dzięki Pańskiemu kierownictwu instytucja ta wzmocni swoją pozycję, a odniesione sukcesy przyniosą Panu Profesorowi wiele satysfakcji z włożonej pracy. Jako pracownicy Ogrodu Botanicznego cieszymy się z wyniku wyborów tym bardziej, ze względu na dotychczasowe pełnienie przez Pana Profesora funkcji Dziekana Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych, do którego przynależy nasza jednostka o statusie pomocniczej. Obecnie jednakże, mamy ogromną prośbę o zwrócenie uwagi na problemy płacowe dotyczące naszej jednostki, z którymi borykamy się od wielu, wielu lat.

 

Ogród Botaniczny oprócz prowadzonej działalności naukowej pełni rolę wielce istotną dla zachowania bioróżnorodności w ramach kolekcji roślinnych oraz edukacji w zakresie prowadzonych aktywności. Podstawową funkcją Ogrodu jest utrzymanie i rozwój tych zbiorów roślinnych, co jest zadaniem kuratorów Zakładu Kolekcji Botanicznych i Ogrodniczych. Oprócz oczywistej pełnionej formalnej funkcji, to tutaj kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających podziwia piękne magnolie, tulipany, azalie i różaneczniki, róże, owoce z sadu i niespotykane warzywa oraz docenia urok dzikich łąk, górskich połonin, poznaje rosnące tu, a ginące w naturalnym środowisku, rośliny, dla których stanowimy być może jedno z nielicznych miejsc, w którym uda im się przetrwać. Kolekcje stanowią miejsce badań naukowych i zajęć edukacyjnych.

 

Pomimo konieczności pracy fizycznej, jako kuratorzy, staramy się uczestniczyć w badaniach naukowych, od lat organizujemy Pikniki i Festiwale Nauki, spacery po Ogrodzie, uczestniczymy w konferencjach, współpracujemy z wieloma jednostkami naukowymi i Ogrodami Botanicznymi, również zagranicznymi, organizacjami m.in. ze Związkiem Szkółkarzy Polskich, oraz przejawiamy wiele innych aktywności, często daleko wykraczających poza nasze obowiązki, starając się dbać o wizerunek Ogrodu. Pod naszą opieką znajduje się łącznie ponad 7600 gatunków i odmian roślin. Nasza praca jest naszą pasją, naszym wspólnym dobrem, o które staramy się dbać na tyle, na ile mamy fizycznych i psychicznych możliwości. Prosimy zwrócić uwagę na nasz często wieloletni staż pracy, i związane z tym ogromne doświadczenie. Ze względu na specyfikę uprawy roślin praca jest fizycznie ciężka, wymaga cierpliwości i doświadczenia, a wykonywana jest głównie ręcznie – nierzadko na kilku tysiącach metrów kwadratowych, a nawet kilku hektarach. Z roku na rok jest nam coraz trudniej, a ze względu na warunki pracy i płacy – pracowników naszego działu w Ogrodzie nie przybywa, ale ubywa.

 

Jednakże, jako Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w naszej placówce, uprzejmie zwracamy uwagę na skromne, tak w stosunku do jednostek PAN, jak i w skali kraju – wynagrodzenia pracowników Ogrodu Botanicznego. Nie otrzymujemy przy tym premii, z wyjątkiem niewielkiej rocznej, przysługującej wszystkim pracownikom. Wypowiadając się w imieniu pracowników Zakładu Kolekcji Botanicznych i Ogrodniczych Ogrodu Botanicznego PAN, podajemy w załączeniu* przykłady naszych przeciętnych miesięcznych uposażeń, wraz krótkim przedstawieniem osób. Nie odbiegają one wiele od minimalnej płacy w kraju, a często nie odbiegają wręcz wcale. W podane w załączeniu kwoty wliczone są już wszystkie ,,dodatki” np. dodatek stażowy. Niewielkie znaczenie ma tu duże zróżnicowanie obowiązków, wykształcenia, odpowiedzialności za wykonywaną pracę i rozliczania za nią. W podobnej sytuacji znajdują się również inne osoby pracujące w PAN OB. CZRB, poza Zakładem Kolekcji Botanicznych i Ogrodniczych. Z biegiem lat taka sytuacja wywołuje ogromne poczucie niesprawiedliwości i wpływa niekorzystnie na motywację do pracy.

 

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że otrzymywanie przez nas tak niskich uposażeń z biegiem lat prowadzi do poważnych konsekwencji życiowych m.in. skrajnego zubożenia, braku perspektyw budowania przyszłości i konieczności opierania się finansowego na bliskich, zaniku możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, konsekwencji zdrowotnych, wykluczenia. Porównując zarobki na podobnych stanowiskach w innych placówkach, niekoniecznie PAN, nasze są niewspółmiernie niskie.

 

Uprzejmie apelujemy do Pana Prezesa o rozpatrzenie nabrzmiałej już bardzo sprawy naszych niskich wynagrodzeń, sprawy związanej z niewystarczającym finansowaniem działalności naszej placówki, również w kontekście innych jednostek pomocniczych PAN w podobnej sytuacji finansowej. Liczymy na zrozumienie naszej wieloletniej, niezwykle trudnej sytuacji i pomoc.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

w imieniu

Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” PAN OB CZRB

w Powsinie,

 

Przewodnicząca

dr inż. Marta Monder

 

 

Warszawa, 27.07.2015

 

 

do wiadomości:

 

- Prof. dr hab. Jerzy Puchalski

Dyrektor PAN OB. CZRB w Powsinie

- Mgr inż. Wiesław Gawryś

Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych, Kierownik ZKBiO, Pełnomocnik Dyrektora ds. Związków Zawodowych w PAN OB. CZRB w Powsinie.

- Prof. dr hab. Wojciech Nasalski

Przewodniczący Krajowej Sekcji NSZZ ,,Solidarność” PAN

 

 

*)

przykłady przeciętnych miesięcznych uposażeń (lipiec 2015)

w Zakładzie Kolekcji Botanicznych i Ogrodniczych Ogrodu Botanicznego PAN:

 

- dr inż.                   (specjalista, 17 lat pracy w OB),

 ok. 2632 zł brutto (2250 zł brutto zasadnicze), ok. 1970 zł netto,

- mgr inż.                (st. specjalista, 29 lat pracy w OB),

 ok. 1990 zł brutto (1650 zł brutto zasadnicze), ok. 1390 zł netto,

- mgr inż.                (st. specjalista, 24 lat pracy w OB),

 ok. 2016 zł brutto (1680 zł brutto zasadnicze), ok. 1514 zł netto,

- mgr inż.                (specjalista, 2 lata pracy w OB),

 ok. 1750 zł brutto, ok. 1286 zł netto;

pracownicy techniczni mają podobne uposażenia, dla przykładu:

-                              (technik, 22 lata pracy w OB, 30 lat ogółem),

ok. 1956 zł brutto, ok. 1428 zł netto;

-                               inni, (od 15 do 34 lat pracy),

ok. 1932 zł brutto (ok. 1610 zł zasadnicze), ok. 1360 zł netto.