nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 216 2023-05-20 11:24:56

      Zakończenie obrad VII Walnego Zebrania Delegatów  Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej...

 • KOMUNIKAT 215 2023-04-27 19:39:42

      Spotkanie z Panem Profesorem Włodzimierzem Bernackim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i...

 • KOMUNIKAT 214 2023-04-19 19:16:16

    Walne Zebranie Delegatów  Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk na kadencję...

 • KOMUNIKAT 213 2023-04-19 18:40:15

    Pismo do Pana Profesora Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki Postulaty Krajowej Sekcji...

 • KOMUNIKAT 212 2023-04-08 08:12:48

      Radosnych, Zdrowych Świąt Wielkanocnych  w gronie najbliższych i przyjaciół pełnych wiary, spokoju,...

 
 
 
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Przesyłam kopię streszczenia wypowiedzi Profesora Andrzeja Zolla, Przewodniczącego Komisji ds. etyki w nauce PAN, zamieszczoną w serwisie PAP (link w załączeniu). Zwracam uwagę na opinię Pana Profesora o występowaniu karygodnych praktyk, których przykłady są zgłaszane w sposób ciągły do rozpatrzenia przez Komisję. Polegają one z jednej strony na wydawaniu "przyjacielskich recenzji" wobec wybranych towarzysko jak się zdaje osób i grup badawczych, przy jednoczesnym sporządzaniu "recenzji negatywnych" wobec też wybranych, tym razem negatywnie, osób i grup, które z jakiś bliżej nieznanych względów na bardziej obiektywne recenzje już nie zasługują.

 
Jeśli dodać do tego obrazu znany zwyczaj wzajemnie się wspierających "towarzyskich spółdzielni", we wzajemnym recenzowaniu i cytowaniu prac na przykład, otrzymujemy odpowiedź na pytanie, dlaczego, mimo już sporych środków zainwestowanych w naukę, nadal w wielu rankingach pozostajemy w tyle za całą prawie Europą, być może z wyjątkiem Bułgarii, której życzymy zresztą jak najlepiej.

Solidarność w PAN nie powinna pozostawać obojętna wobec tych, dość powszechnie niestety stosowanych praktyk, tym bardziej, że wpływają one jednoznacznie negatywnie nie tylko na konkurencyjność polskiej nauki w Europie, ale również na warunki naszej pracy naukowej, i tak już z innych powodów wystarczająco kiepskie.

Uprzejmie proszę o przesyłanie na nasz adres
uwag dotyczących tego typu kwestii. W sprawach wyjątkowo drastycznych postaramy się wspierać, w ramach naszych skromnych możliwości, interweniujące w tych sprawach osoby.

Serdecznie pozdrawiam,

Wojciech Nasalski
Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN
 
Zał.:

Komisja ds. etyki w nauce PAN o plagiatach i "spółdzielniach" 

P.S.: W dniu 27 listopada 2015 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność. Omawiano między innymi tematy z zakresu: szkół dla sześciolatków, roli gimnazjów w oświacie i respektowania zasad etyki w nauce. Krajowe Sekcje wchodzące w skład Sekretariatu zostały upoważnione do prowadzenia konsultacji z władzami odpowiednich ministerstw w tych sprawach.