nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 223 2024-06-21 07:35:56

    Dyskusja nad trudną sytuacją placówek naukowych PAN prowadzona w Sejmie RP i w Polskiej Akademii...

 • KOMUNIKAT 222 2024-04-27 20:30:02

      Spotkanie delegacji KS PAN z Panem Maciejem Gdulą, Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i...

 • KOMUNIKAT 221 2024-03-27 09:31:23

    Pismo KS PAN do Pana Dariusza Wieczorka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie...

 • KOMUNIKAT 220 2024-03-07 21:15:28

    Pismo KMZ PAN i PAU w Krakowie do Rady KS PAN w sprawie konieczności zwiększenia finansowania...

 • KOMUNIKAT 219 2023-12-19 16:40:35

     Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”     Apel nr 2 w sprawie...

 
 
 
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Przesyłam kopię streszczenia wypowiedzi Profesora Andrzeja Zolla, Przewodniczącego Komisji ds. etyki w nauce PAN, zamieszczoną w serwisie PAP (link w załączeniu). Zwracam uwagę na opinię Pana Profesora o występowaniu karygodnych praktyk, których przykłady są zgłaszane w sposób ciągły do rozpatrzenia przez Komisję. Polegają one z jednej strony na wydawaniu "przyjacielskich recenzji" wobec wybranych towarzysko jak się zdaje osób i grup badawczych, przy jednoczesnym sporządzaniu "recenzji negatywnych" wobec też wybranych, tym razem negatywnie, osób i grup, które z jakiś bliżej nieznanych względów na bardziej obiektywne recenzje już nie zasługują.

 
Jeśli dodać do tego obrazu znany zwyczaj wzajemnie się wspierających "towarzyskich spółdzielni", we wzajemnym recenzowaniu i cytowaniu prac na przykład, otrzymujemy odpowiedź na pytanie, dlaczego, mimo już sporych środków zainwestowanych w naukę, nadal w wielu rankingach pozostajemy w tyle za całą prawie Europą, być może z wyjątkiem Bułgarii, której życzymy zresztą jak najlepiej.

Solidarność w PAN nie powinna pozostawać obojętna wobec tych, dość powszechnie niestety stosowanych praktyk, tym bardziej, że wpływają one jednoznacznie negatywnie nie tylko na konkurencyjność polskiej nauki w Europie, ale również na warunki naszej pracy naukowej, i tak już z innych powodów wystarczająco kiepskie.

Uprzejmie proszę o przesyłanie na nasz adres
uwag dotyczących tego typu kwestii. W sprawach wyjątkowo drastycznych postaramy się wspierać, w ramach naszych skromnych możliwości, interweniujące w tych sprawach osoby.

Serdecznie pozdrawiam,

Wojciech Nasalski
Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN
 
Zał.:

Komisja ds. etyki w nauce PAN o plagiatach i "spółdzielniach" 

P.S.: W dniu 27 listopada 2015 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność. Omawiano między innymi tematy z zakresu: szkół dla sześciolatków, roli gimnazjów w oświacie i respektowania zasad etyki w nauce. Krajowe Sekcje wchodzące w skład Sekretariatu zostały upoważnione do prowadzenia konsultacji z władzami odpowiednich ministerstw w tych sprawach.