nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 222 2024-04-27 20:30:02

      Spotkanie delegacji KS PAN z Panem Maciejem Gdulą, Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i...

 • KOMUNIKAT 221 2024-03-27 09:31:23

    Pismo KS PAN do Pana Dariusza Wieczorka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie...

 • KOMUNIKAT 220 2024-03-07 21:15:28

    Pismo KMZ PAN i PAU w Krakowie do Rady KS PAN w sprawie konieczności zwiększenia finansowania...

 • KOMUNIKAT 219 2023-12-19 16:40:35

     Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”     Apel nr 2 w sprawie...

 • KOMUNIKAT 218 2023-08-27 11:11:26

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.08.2023 r. w sprawie  minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz wysokości...

 

W dniu 7 stycznia 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP, na którym rozpatrywano rządowy projekt budżetu państwa, między innymi w zakresie części budżetowej 28 – Nauka i części budżetowej 67 - Polska Akademia Nauk.

 

 

 

 

 

Budżet Nauki na rok 2016 wynosi 7 375 504 000 zł i jest nieznacznie wyższy (o 67 mln zł) niż analogiczny budżet na rok 2015. W ramach budżetu nauki nastąpiło przesunięcie środków (o 295 mln zł) z pozycji NCBR na pozycje Narodowe Centrum Nauki (+ 111 mln zł) i dotacja podmiotowa dla jednostek naukowych (+184 mln zł). Wskazano ponadto, że poważna restrukturyzacja budżetu nauki planowana jest w budżecie nauki na rok 2017. Podczas dyskusji nad projektem tego budżetu przedstawiłem posłom i posłankom trudną sytuację finansową w co najmniej połowie instytutów naukowych PAN, w tym wielu instytutów o kategorii A, szczególnie w dziale nauk humanistycznych i społecznych, jak również w większości placówek pomocniczych PAN. Ze strony rządowej otrzymałem zapewnienie, że nasze postulaty w tym względzie zostaną starannie rozpatrzone w pracach nad budżetem w roku 2017.

 

W dniu 11 stycznia br. w historycznej Sali BHP w Gdańsku odbyło się spotkanie przewodniczących krajowych struktur branżowych z władzami Związku. Była to okazja do podsumowania działań naszego Związku w mijającym roku oraz przedyskutowania wyzwań czekających Związek w 2016 roku. Na tym spotkaniu reprezentowałem Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty i naszą Krajową Sekcję NSZZ Solidarność PAN.

 

Główną prelekcję merytoryczną na tym spotkaniu wygłosił Przewodniczący Związku Piotr Duda. Odniósł się on pozytywnie do ostatnich inicjatyw Rządu, Prezydenta i Rady Dialogu Społecznego w takiej problematyce jak opodatkowanie (od posiadanego kapitału) banków, ubezpieczycieli i innych instytucji finansowych, opodatkowanie (od obrotów) sklepów i sieci handlowych (dwustopniowe – małe dla małych, większe dla dużych), przestrzeganie klauzuli społecznej w przetargach na wykonywanie zleceń finansowanych ze źródeł publicznych (zatrudnienie na etat), oskładkowania umów cywilno-prawnych (umowy od pracę i o dzieło), obniżenie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) wraz z uwzględnieniem stażu pracy (35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn) oraz realizacji programu Rodzina 500 plus wraz z pełnym objęciem tym programem pierwszego dziecka w rodzinie.

 

Poinformowałem zebranych o wadze opiniodawczej, kulturotwórczej, społecznej, innowacyjnej i gospodarczej instytutów naukowych PAN i Szkół Wyższych oraz innych placówek naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych w kraju oraz o zbyt skromnym w ramach budżetu państwa finansowaniu tych instytucji, w szczególności placówek wchodzących w skład w sieci placówek naukowych i pomocniczych Polskiej Akademii Nauk. W odpowiedzi Przewodniczący Duda zapewnił o swoim pełnym poparciu dla naszych inicjatyw planowanych w tym zakresie w tym roku.

 

 

Wojciech Nasalski

Przewodniczący KS NSZZ Solidarność PAN