nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 216 2023-05-20 11:24:56

      Zakończenie obrad VII Walnego Zebrania Delegatów  Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej...

 • KOMUNIKAT 215 2023-04-27 19:39:42

      Spotkanie z Panem Profesorem Włodzimierzem Bernackim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i...

 • KOMUNIKAT 214 2023-04-19 19:16:16

    Walne Zebranie Delegatów  Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk na kadencję...

 • KOMUNIKAT 213 2023-04-19 18:40:15

    Pismo do Pana Profesora Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki Postulaty Krajowej Sekcji...

 • KOMUNIKAT 212 2023-04-08 08:12:48

      Radosnych, Zdrowych Świąt Wielkanocnych  w gronie najbliższych i przyjaciół pełnych wiary, spokoju,...

Dotyczy: pisma Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie projektu z dnia 29 kwietnia 2020 roku rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

W odpowiedzi na w/w pismo Ministerstwa zgłaszamy następujące uwagi do w/w projetu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej:

1. Jest: „§ 35. 1) pkt 1, opublikowane w ostatecznej formie w latach 2019–2021, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism, Powinno być: „§ 35. 1) pkt 1, opublikowane w ostatecznej formie w latach 2017–2021, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism, Wyjaśnienie przesłane z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu: W przypadku monografii obowiązuje nowa punktacja, z roku 2019, w odniesieniu do całego okresu ewaluacji czyli 2017-2021, zgodnie z zapisem: "35. W ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r. liczbę punktów przyznawanych za monografie naukowe opublikowane w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018, rozdziały w tych monografiach i redakcję naukową tych monografii ustala się zgodnie z ostatnim wykazem wydawnictw sporządzonym i udostępnionym przez ministerstwo w 2019 r." I ten zapis popieramy. Natomiast dla publikacji naukowych tak nie jest. Rozporządzenie z 2019 roku mówi, że publikacje z lat 2017 i 2018 wchodzą do ewaluacji zgodnie z punktacją z 2017 roku. Czyli, że np. publikacja w Nature z 2017 roku oceniana jest na 50 pkt, natomiast publikacja w Nature wydana po roku 2019 oceniana jest czterokrotnie wyżej, bo już na 200 pkt. Proponowana zmiana: Liczbę punktów przyznawanych za publikacje naukowe opublikowane w latach 2017-2021 ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministerstwo w 2019 roku.

2. Przyjmujemy z zadowoleniem zmianę terminu rozpoczęcia pierwszej ewaluacji dokonanej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV. Tym niemniej uważamy również za wskazane wprowadzenia stosownego przesunięcia terminów zakończenia realizacji projektów badawczych NCN, NCBR i innych finansowanych przez Ministerstwo. Konieczność prowadzenia pracy zdalnej ogranicza jednak zakres prac zespołów badawczych, szczególnie w zakresie realizacji prac eksperymentalnych.

3. W związku z trudną sytuacją finansową wielu instytutów naukowych i innych placówek PAN oczekujemy zwiększenia zakresu ich finansowania przez Ministerstwo, również poprzez wprowadzenie instrumentów wsparcia analogicznych do tych wprowadzanych teraz w obszarach działalności gospodarczej. Pracownicy instytutów naukowych i innych placówek PAN zasługują również na zabezpieczenia ich praw pracowniczych, szczególnie w utrzymaniu ich miejsc pracy i poziomu wynagrodzeń.

 

Wojciech Nasalski, Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN

 

Zał. 1. Dodatkowe uwagi natury ogólnej  przesłane z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.