nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 211 2023-03-11 17:03:52

  Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w dniu 8 marca 2023 r. Bieżące uchwały  Rady w...

 • KOMUNIKAT 210 2023-01-16 09:21:42

  Wybory 2023 w KS NSZZ S PAN   Komisje Zakładowe i Międzyzakładowe Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej...

 • KOMUNIKAT 209 2022-12-18 15:22:55

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

 • KOMUNIKAT 208 2022-10-24 14:03:47

  Informacje o wyborach w Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN na kadencję 2023-2028    Zgodnie z...

 • KOMUNIKAT 207 2022-10-19 17:37:47

  Uchwała Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie klucza wyborczego...

Informuję, że w dniu 12 listopada 2020 br. odbyło się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego spotkanie Pana Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki z Prezydium Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność. Krajowy Sekretariat reprezentowali: Przewodniczący KSNiO i KSOiW Ryszard Proksa, Przewodniczący KSN Dominik Szczukocki, Przewodniczący KS PAN Wojciech Nasalski, Wiceprzewodniczący KSOiW Zbigniew Świerczek oraz Sekretarz KSNiO Agata Adamek. W trakcie spotkania Przewodniczący Krajowych Sekcji NSZZ Solidarność - Oświaty i Wychowania, Nauki i Polskiej Akademii Nauk - poinformowali Pana Ministra o bieżącej działalności Krajowych Sekcji.

Podaję poniżej streszczenie naszych zgłaszanych uwag i postulatów.

Dotychczasowe oczekiwania Krajowej Sekcji względem działań Ministerstwa dotyczyły głównie uprawnień pracowników naukowych i badawczo-technicznych placówek PAN, wynikających z realizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawy 2.0). Z zadowoleniem przyjęliśmy niedawne uchwalenie „małej nowelizacji” Ustawy o PAN, które zrównało wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników naukowych i badawczych instytutów PAN i uczelni wyższych.

Pozostało jednak wiele zapisów ustawy 2.0, które mogłyby mieć zastosowanie w znowelizowanej Ustawie o PAN, wiele z nich wymaga też dodatkowych wyjaśnień. Opracowanie pełnej nowelizacji Ustawy o PAN wydaje się być pilnie konieczne. Mamy nadzieję, że przeprowadzona pod patronatem Pana Ministra reforma Polskiej Akademii Nauk i wprowadzona w jej ostatecznym kształcie znowelizowana Ustawa o PAN stanowić będą dobrą podstawę funcjonowania Polskiej Akademii Nauk i dalszego rozwoju jej placówek.

Zwracamy też uwagę na niskie płace pracowników inżynieryjno-technicznych placówek PAN, które nie były waloryzowane od lat i często ocierają się o płacę minimalną. Opowiadamy się za powrotem do siatki płac i stworzenia układu zbiorowego na szczeblu branżowym, tak aby płace pracowników PAN były regulowane na poziomie całej Akademii. Oczekujemy ponadto na wprowadzenie do Ustawy o PAN zapisów o roli związków zawodowych w działalności instytutów PAN, symetrycznie do zapisów zawartych w Ustawie 2.0 a dotyczących szkół wyższych.

 

Wojciech Nasalski, Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN