nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

    Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   życzę jak najserdeczniej Pogodnych,...

 • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

  Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

 • KOMUNIKAT 203 2022-02-25 11:57:09

  W odpowiedzi na informację Działu Branżowego Komisji Krajowej z dnia 07.02.2022 r. w sprawie...

 • KOMUNIKAT 202 2021-12-21 21:40:52

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

 • KOMUNIKAT 201 2021-07-16 08:03:48

  Żegnamy naszego dobrego kolegę Profesora Marka Janasa  "Można odejść na zawsze, by stale być...

Przekazujemy poniżej nasze uwagi do projektu rządowego pn. Polityki Naukowej Państwa przesłane do prof. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.

 

Szanowny Panie Ministrze,

Przyłączając się do prekonsultacji publicznych projektu rządowego Polityki Naukowej Państwa chcielibyśmy Panu Ministrowi pogratulować sfinalizowania tak ważnego dokumentu, który wskazuje priorytety w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz stanowi przyszłą podstawę prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w naszym kraju.

Choć każdy z ośmiu wymienionych w dokumencie priorytetów jest ważny i interesujący, my odniesiemy się tutaj tylko do paru akcentów zamieszczonych w priorytecie pod nazwą: Rozwój sektora nauki, szkolnictwa wyższego oraz innowacyjności. Interesujące są tu uwagi dotyczące relacji pomiędzy dążeniem do doskonałości naukowej realizowanej w dużej skali, np. poprzez osiąganie statusu uczelni badawczej a dbałością o zachowanie mniejszych wysp doskonałości - zespołów, grup badawczych i indywidualnych badaczy prowadzących prace o wysokim potencjale rozwoju. Interesująco opisana jest również rola NCN i NCBR w promowaniu wielu projektów wyróżniających się  wysokim poziomem ich realizacji i jednocześnie młodym wiekiem ich badaczy.

W szczególności podzielamy opinię o konieczności badań interdyscyplinarnych, łączących różne dyscypliny i dziedziny naukowe, choćby takie jak wspomniane w dokumencie badania z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu połączone z badaniami z zakresu nauk przyrodniczych,  inżynieryjno-technicznych, społecznych, a nawet humanistycznych. Tylko takie badania pozwalają na rozwiązywanie złożonych zagadnień przed którymi stoi nasza służba zdrowia, a które wykraczają daleko poza zakres pojedynczych dyscyplin naukowych.

Jako Krajowa Sekcja NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk reprezentujemy pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych PAN. Z tego też względu wyrażamy przy okazji nadzieję na rychłe opracowanie „dużej” nowelizacji, ewentualnie drugiej „małej” nowelizacji, ustawy o PAN. W znowelizowanej ustawie o PAN oczekujemy pełnego zrównania uprawnień pracowników naukowych i badawczych placówek PAN z analogicznymi uprawnieniami nauczycieli akademickich uczelni wyższych na równorzędnych stanowiskach pracy. Ponadto, chcielibyśmy zwrócić Ministerstwu uwagę na trudną niejednokrotnie sytuację materialną pracowników nienaukowych jednostek PAN. Z tego typu problemami w placówkach PAN spotykamy się często.

 Z naszej strony deklarujemy gotowość dalszej współpracy z Ministerstwem w ramach prac nad nowelizacją ustawy o PAN.

Z wyrazami szacunku,
 
prof. Wojciech Nasalski, Przewodniczący
dr hab. Piotr Lampart, Wiceprzewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk