nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 216 2023-05-20 11:24:56

      Zakończenie obrad VII Walnego Zebrania Delegatów  Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej...

 • KOMUNIKAT 215 2023-04-27 19:39:42

      Spotkanie z Panem Profesorem Włodzimierzem Bernackim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i...

 • KOMUNIKAT 214 2023-04-19 19:16:16

    Walne Zebranie Delegatów  Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk na kadencję...

 • KOMUNIKAT 213 2023-04-19 18:40:15

    Pismo do Pana Profesora Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki Postulaty Krajowej Sekcji...

 • KOMUNIKAT 212 2023-04-08 08:12:48

      Radosnych, Zdrowych Świąt Wielkanocnych  w gronie najbliższych i przyjaciół pełnych wiary, spokoju,...

Przekazujemy poniżej nasze uwagi do projektu rządowego pn. Polityki Naukowej Państwa przesłane do prof. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.

 

Szanowny Panie Ministrze,

Przyłączając się do prekonsultacji publicznych projektu rządowego Polityki Naukowej Państwa chcielibyśmy Panu Ministrowi pogratulować sfinalizowania tak ważnego dokumentu, który wskazuje priorytety w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz stanowi przyszłą podstawę prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w naszym kraju.

Choć każdy z ośmiu wymienionych w dokumencie priorytetów jest ważny i interesujący, my odniesiemy się tutaj tylko do paru akcentów zamieszczonych w priorytecie pod nazwą: Rozwój sektora nauki, szkolnictwa wyższego oraz innowacyjności. Interesujące są tu uwagi dotyczące relacji pomiędzy dążeniem do doskonałości naukowej realizowanej w dużej skali, np. poprzez osiąganie statusu uczelni badawczej a dbałością o zachowanie mniejszych wysp doskonałości - zespołów, grup badawczych i indywidualnych badaczy prowadzących prace o wysokim potencjale rozwoju. Interesująco opisana jest również rola NCN i NCBR w promowaniu wielu projektów wyróżniających się  wysokim poziomem ich realizacji i jednocześnie młodym wiekiem ich badaczy.

W szczególności podzielamy opinię o konieczności badań interdyscyplinarnych, łączących różne dyscypliny i dziedziny naukowe, choćby takie jak wspomniane w dokumencie badania z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu połączone z badaniami z zakresu nauk przyrodniczych,  inżynieryjno-technicznych, społecznych, a nawet humanistycznych. Tylko takie badania pozwalają na rozwiązywanie złożonych zagadnień przed którymi stoi nasza służba zdrowia, a które wykraczają daleko poza zakres pojedynczych dyscyplin naukowych.

Jako Krajowa Sekcja NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk reprezentujemy pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych PAN. Z tego też względu wyrażamy przy okazji nadzieję na rychłe opracowanie „dużej” nowelizacji, ewentualnie drugiej „małej” nowelizacji, ustawy o PAN. W znowelizowanej ustawie o PAN oczekujemy pełnego zrównania uprawnień pracowników naukowych i badawczych placówek PAN z analogicznymi uprawnieniami nauczycieli akademickich uczelni wyższych na równorzędnych stanowiskach pracy. Ponadto, chcielibyśmy zwrócić Ministerstwu uwagę na trudną niejednokrotnie sytuację materialną pracowników nienaukowych jednostek PAN. Z tego typu problemami w placówkach PAN spotykamy się często.

 Z naszej strony deklarujemy gotowość dalszej współpracy z Ministerstwem w ramach prac nad nowelizacją ustawy o PAN.

Z wyrazami szacunku,
 
prof. Wojciech Nasalski, Przewodniczący
dr hab. Piotr Lampart, Wiceprzewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk