nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 211 2023-03-11 17:03:52

  Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w dniu 8 marca 2023 r. Bieżące uchwały  Rady w...

 • KOMUNIKAT 210 2023-01-16 09:21:42

  Wybory 2023 w KS NSZZ S PAN   Komisje Zakładowe i Międzyzakładowe Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej...

 • KOMUNIKAT 209 2022-12-18 15:22:55

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

 • KOMUNIKAT 208 2022-10-24 14:03:47

  Informacje o wyborach w Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN na kadencję 2023-2028    Zgodnie z...

 • KOMUNIKAT 207 2022-10-19 17:37:47

  Uchwała Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie klucza wyborczego...

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

                              

W odpowiedzi na pismo Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 6 maja 2021 r. Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność” PAN informuje, że popiera wprowadzenie w życie w/w projektu ustawy. Zgodnie z zapisami tego projektu wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie mogło stanowić przewinienia dyscyplinarnego. Projekt ma na celu zapewnienie swobody w głoszeniu takich poglądów w uczelniach.

Pragniemy również zwrócić uwagę na trzystopniową strukturę czynności dyscyplinarnych względem nauczyciela akademickiego, wprowadzoną w projekcie poprzez:

 • konieczność poinformowania nauczyciela akademickiego o poleceniu rektora podjęcia czynności przez rzecznika dyscyplinarnego uczelni,
 • możliwość odwołania się nauczyciela akademickiego od polecenia podjęcia tych czynności do niezależnej od rektora komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
 • możliwość odwołania się nauczyciela akademickiego od decyzji komisji dyscyplinarnej do Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z powyższymi regulacjami polecenia rektorów wydawane rzecznikom dyscyplinarnym uczelni, a dotyczące rozpoczęcia prowadzenia sprawy dyscyplinarnej w wyżej wskazanym zakresie, będą podlegały kontroli podmiotów niezależnych, co zapewni większą niż dotychczas ochronę praw i dóbr osobistych nauczyciela akademickiego.

 

Wojciech Nasalski, Przewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN

 
w uzupełnieniu:
 
wyniki opiniowania projektu ustawy zostały skomentowane na stronie Ministerstwa pod adresem:
 
treść projektu ustawy dostępna w druku sejmowym nr 1430:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.