nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 221 2024-03-27 09:31:23

    Pismo KS PAN do Pana Dariusza Wieczorka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie...

 • KOMUNIKAT 220 2024-03-07 21:15:28

    Pismo KMZ PAN i PAU w Krakowie do Rady KS PAN w sprawie konieczności zwiększenia finansowania...

 • KOMUNIKAT 219 2023-12-19 16:40:35

     Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”     Apel nr 2 w sprawie...

 • KOMUNIKAT 218 2023-08-27 11:11:26

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.08.2023 r. w sprawie  minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz wysokości...

 • KOMUNIKAT 217 2023-08-03 12:46:39

    Pismo do Pana Profesora Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki w sprawie trudnej sytuacji...

Uchwała Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie klucza wyborczego na kadencję 2023-2028

z dnia 19 października 2022 r.

 

Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk, zgodnie z paragrafem 81 ust. 2 Ordynacji wyborczej NSZZ Solidarność, ustala następujące zasady wyboru delegatów na Zjazd Krajowej Sekcji w 2023 roku:

 1. klucz liczbowy wyboru delegatów - jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę 20 członków,
 2. minimalny okręg wyborczy - 10 członków.


Okręgi wyborcze przy wyborze delegatów tworzą Organizacje Międzyzakładowe, Organizacje Zakładowe i Koła zrzeszone w Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN.

 

Wojciech Nasalski, Przewodniczący

Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność“ Polskiej Akademii Nauk