nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 219 2023-12-19 16:40:35

     Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”     Apel nr 2 w sprawie...

 • KOMUNIKAT 218 2023-08-27 11:11:26

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.08.2023 r. w sprawie  minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz wysokości...

 • KOMUNIKAT 217 2023-08-03 12:46:39

    Pismo do Pana Profesora Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki w sprawie trudnej sytuacji...

 • KOMUNIKAT 216 2023-05-20 11:24:56

      Zakończenie obrad VII Walnego Zebrania Delegatów  Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej...

 • KOMUNIKAT 215 2023-04-27 19:39:42

      Spotkanie z Panem Profesorem Włodzimierzem Bernackim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i...

Informacje o wyborach w Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN na kadencję 2023-2028

  
Zgodnie z Uchwałą Komisji Krajowej nr 4/22 w sprawie kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028 informuję, że:

a)  wybory w podstawowych (zakładowych, międzyzakładowych) jednostkach organizacyjnych Krajowej Sekcji odbywają się w terminie od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r.,
b)  walne zebranie delegatów (WZD) Krajowej Sekcji odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r.; dokładny termin WZD Krajowej Sekcji zostanie podany w 2023 roku.

Kopie dokumentów dotyczących wyborów dostępne są na stronie Komisji Krajowej w zakładce Wybory 2023.

Organizacje zakładowe i międzyzakładowe - przypominam zasady wyboru delegatów na Zjazd Krajowej Sekcji w 2023 roku:

 1. klucz liczbowy wyboru delegatów - jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę 20 członków organizacji,
 2. minimalny okręg wyborczy - 10 członków organizacji.

 

Wojciech Nasalski, Przewodniczący

Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN