nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 221 2024-03-27 09:31:23

    Pismo KS PAN do Pana Dariusza Wieczorka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie...

 • KOMUNIKAT 220 2024-03-07 21:15:28

    Pismo KMZ PAN i PAU w Krakowie do Rady KS PAN w sprawie konieczności zwiększenia finansowania...

 • KOMUNIKAT 219 2023-12-19 16:40:35

     Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”     Apel nr 2 w sprawie...

 • KOMUNIKAT 218 2023-08-27 11:11:26

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.08.2023 r. w sprawie  minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz wysokości...

 • KOMUNIKAT 217 2023-08-03 12:46:39

    Pismo do Pana Profesora Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki w sprawie trudnej sytuacji...

 
Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w dniu 8 marca 2023 r.
Bieżące uchwały  Rady w sprawie terminów wyborów w Krajowej Sekcji w 2023 r.
Spotkanie Rady Krajowej Sekcji z Prezesem Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 marca 2023 r.

 

W dniu 8 marca 2023 odbyło się posiedzenie prezydium Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczyli w nim: Wojciech Nasalski (przewodniczący),  Piotr Lampart (wiceprzewodniczący), Adam Samborski (sekretarz), Urszula Korzeniak (skarbnik), Halina Dobrzańska (członek Rady), Andrzej Rachalski, przedstawiciel Komisji Rewizyjnej i Jacek Żabski, przedstawiciel Sekretariatu Rady.

W pierwszej kolejności podjęto dwie uchwały:

- w sprawie ostatecznego terminu wyboru przez Komisje Zakładowe/Międzyzakładowe delegatów na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk (do 30 kwietnia 2023 r.) oraz
- w sprawie miejsca i terminu WZD, na którym zostaną powołane nowe władze Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN (Warszawa, PKiN, 16-17 maja 2023 r.). 
 

Następnym punktem posiedzenia było omówienie naszych postulatów, opublikowanych uprzednio w komunikacie 206, które powinny być uwzględnione w planowanej pełnej nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Kolejnym omówionym tematem było przygotowanie do spotkania prezydium KS NSZZ Solidarność PAN z Prezesem PAN, profesorem Markiem Konarzewskim.

Spotkanie prezydium KS NSZZ Solidarność PAN z profesorem Markiem Konarzewskim, Prezesem Polskiej Akademii Nauk, odbyło się w dniu 9 marca 2023 r. Ze strony naszej sekcji, w spotkaniu uczestniczyli: W. Nasalski, P. Lampart, A. Samborski, H. Dobrzańska i A. Rachalski.

W trakcie spotkania Prezes PAN poinformował nas o bieżących problemach związanych z funkcjonowaniem Polskiej Akademii Nauk oraz o powstającym projekcie nowelizacji ustawy o PAN, nad którą pracuje zespół powołany przez Pana Prezesa. Z kolei koledzy W. Nasalski i P. Lampart przedstawili nasze postulaty dotyczące nowelizacji ustawy, w szczególności  propozycje dotyczące regulacji uprawnień pracowniczych, jednolitej siatki płac i roli związków zawodowych w nowej ustawie o PAN oraz zwrócili uwagę na pogarszającą się sytuację materialną pracowników placówek naukowych PAN. Obie strony podkreśliły wagę współpracy, szczególnie w sytuacjach kryzysowych dotyczących zarówno Akademii jak i pracowników PAN.

 

Wojciech Nasalski, Piotr Lampart, Adam Samborski
Krajowa Sekcja NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk