nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 221 2024-03-27 09:31:23

    Pismo KS PAN do Pana Dariusza Wieczorka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie...

 • KOMUNIKAT 220 2024-03-07 21:15:28

    Pismo KMZ PAN i PAU w Krakowie do Rady KS PAN w sprawie konieczności zwiększenia finansowania...

 • KOMUNIKAT 219 2023-12-19 16:40:35

     Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”     Apel nr 2 w sprawie...

 • KOMUNIKAT 218 2023-08-27 11:11:26

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.08.2023 r. w sprawie  minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz wysokości...

 • KOMUNIKAT 217 2023-08-03 12:46:39

    Pismo do Pana Profesora Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki w sprawie trudnej sytuacji...

 
 
Spotkanie z Panem Profesorem Włodzimierzem Bernackim,
Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

 

 

W odpowiedzi na pismo Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN, skierowane w dniu 18 kwietnia 2023 r. do Pana Profesora Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki, otrzymaliśmy zaproszenie na spotkanie z Panem Profesorem Włodzimierzem Bernackim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Spotkanie odbyło się w siedzibie ministerstwa w dniu 25 kwietnia br. W skład delegacji na to spotkanie wchodzili członkowie Prezydium Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN: W. Nasalski, przewodniczący, P. Lampart, wiceprzewodniczący i A. Samborski, sekretarz. Podczas tego spotkania Pan Profesor poinformował nas bezpośrednio o przebiegu prac prowadzonych obecnie nad projektem ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Z naszej strony przedstawiliśmy oczekiwania naszego środowiska wobec tego projektu, wskazując jednocześnie na szczególnie trudną obecnie kondycję finansową placówek PAN i pogarszającą się stale sytuację materialną pracowników tych placówek.

Z przyjemnością pragniemy podkreślić wyjątkowo przyjazną, szczerą i konstruktywną atmosferę przebiegu tego spotkania.

 

Pozostajemy z wyrazami szacunku,
 
 
prof. dr hab. Wojciech Nasalski, przewodniczący
dr hab. Piotr Lampart, wiceprzewodniczący
dr Adam Samborski, sekretarz
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk
 
 
Warszawa, 25 kwietnia 2023 r.
 
 

PS: treść w/w pisma do ministerstwa została opublikowana w komunikacie 213 Krajowej Sekcji PAN dostępnym na naszej stronie internetowej pod adresem www.nszz.pan.pl.