nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 223 2024-06-21 07:35:56

    Dyskusja nad trudną sytuacją placówek naukowych PAN prowadzona w Sejmie RP i w Polskiej Akademii...

 • KOMUNIKAT 222 2024-04-27 20:30:02

      Spotkanie delegacji KS PAN z Panem Maciejem Gdulą, Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i...

 • KOMUNIKAT 221 2024-03-27 09:31:23

    Pismo KS PAN do Pana Dariusza Wieczorka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie...

 • KOMUNIKAT 220 2024-03-07 21:15:28

    Pismo KMZ PAN i PAU w Krakowie do Rady KS PAN w sprawie konieczności zwiększenia finansowania...

 • KOMUNIKAT 219 2023-12-19 16:40:35

     Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”     Apel nr 2 w sprawie...

 
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 01.08.2023 r. w sprawie 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 
oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej
 
 
Projekt został sporządzony na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). W ustawowym terminie nie doszło do porozumienia na forum Rady Dialogu Społecznego zatem w przedmiotowym projekcie proponuje się ustalenie następujących wysokości:

• minimalnego wynagrodzenia za pracę:
− od dnia 1 stycznia 2024 r. w kwocie 4242 zł,
− od dnia 1 lipca 2024 r. w kwocie 4300 zł;
• minimalnej stawki godzinowej:
− od dnia 1 stycznia 2024 r. w kwocie 27,70 zł,
− od dnia 1 lipca 2024 r. w kwocie 28,10 zł.
 
W punkcie 9 oceny skutków regulacji stwierdzono:

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia może prowadzić do spłaszczenia struktury wynagrodzeń. Spłaszczenie wynagrodzeń oznacza zmniejszenie różnic pomiędzy wynagrodzeniami różnych grup pracowników, zwłaszcza tych znajdujących się na niższych i średnich poziomach płac. Pracownicy o niskich zarobkach otrzymają wyższe płace, co poskutkuje zmniejszeniem różnic w zarobkach pomiędzy nimi a pracownikami o wyższych kwalifikacjach czy doświadczeniu. Natomiast różnice w wynagrodzeniach powinny odzwierciedlać różnice w umiejętnościach, wiedzy i odpowiedzialności. Może to niekorzystnie wpływać na poziom motywacji i zaangażowanie pracowników o wyższych kwalifikacjach.

Uwagi do projektu rozporządzenia:

Powyższe stwierdzenia są jak najbardziej słuszne i wskazują na merytoryczną wadę tak sformułowanego projektu rozporządzenia. Wysokość wynagrodzeń pracowników znajdujących się na średnim poziomie płac powinna być również rokrocznie waloryzowana proporcjonalnie do proponowanego w ustawie wzrostu minimalnego wynagrodzenia, gdzie górny poziom średnich płac wyznaczony byłby poprzez pierwszą niezerową stawkę podatkową.

Pracownicy o średnim poziomie płac płacą przecież podatki z których finansuje się między innymi waloryzacje w zakresie socjalnym; ich praca, staż i kwalifikacje niewątpliwie powinny być odpowiednio doceniane.

Wojciech Nasalski

Krajowa Sekcja NSZZ Solidarność PAN

Warszawa, 23 sierpnia 2023 r.