nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 219 2023-12-19 16:40:35

     Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”     Apel nr 2 w sprawie...

 • KOMUNIKAT 218 2023-08-27 11:11:26

    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.08.2023 r. w sprawie  minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz wysokości...

 • KOMUNIKAT 217 2023-08-03 12:46:39

    Pismo do Pana Profesora Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki w sprawie trudnej sytuacji...

 • KOMUNIKAT 216 2023-05-20 11:24:56

      Zakończenie obrad VII Walnego Zebrania Delegatów  Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej...

 • KOMUNIKAT 215 2023-04-27 19:39:42

      Spotkanie z Panem Profesorem Włodzimierzem Bernackim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i...

 

 Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”

    Apel nr 2

w sprawie krytycznej sytuacji finansowej Instytutów PAN i ich pracowników

              Krajowy Zjazd Delegatów apeluje do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o zainteresowanie krytyczną sytuacją finansową Instytutów PAN i ich pracowników.

W szczególności apelujemy o:

 1. Adekwatne zwiększenie dotacji na działalność statutową Instytutów PAN w celu rekompensaty skutków inflacji oraz pokrycia deficytów budżetowych w działalności statutowej Instytutów PAN spowodowanych brakiem odpowiedniej waloryzacji tej dotacji.
 2. Długo oczekiwaną przez środowisko naukowe waloryzację płac pracowników naukowych i nienaukowych Instytutów PAN do poziomu adekwatnego do ich kompetencji zawodowych,
 3. Stosowne podniesienie poziomu ich minimalnych uposażeń.

Tekst apelu opracowany przez Krajową Sekcję NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk

 

Informujemy również, że w dniu 20 grudnia 2023 roku odbyło się posiedzenie prezydium Rady Krajowej Sekcji PAN. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie prezydium Rady: Piotr Lampart, Wojciech Nasalski i Jacek Żabski oraz członek Rady Adam Samborski. Zebrani przedyskutowali aktualność zacytowanego powyżej Apelu w kontekście zapowiadanych od stycznia 2024 roku podwyżek w wysokości 30% dla nauczycieli akademickich i 20% dla pozostałych pracowników uczelni wyższych, w ramach podwyżek w sferze budżetowej. Podkreślamy pilną konieczność ogłoszenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jasnej, konkretnej informacji o analogicznych podwyżkach przysługujących pracownikom placówek naukowych i administracji Polskiej Akademii Nauk.

 

Krajowa Sekcja NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk