nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 223 2024-06-21 07:35:56

    Dyskusja nad trudną sytuacją finansową i organizacyjną PAN prowadzona w Sejmie RP i w Polskiej...

 • KOMUNIKAT 222 2024-04-27 20:30:02

      Spotkanie delegacji KS PAN z Panem Maciejem Gdulą, Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i...

 • KOMUNIKAT 221 2024-03-27 09:31:23

    Pismo KS PAN do Pana Dariusza Wieczorka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie...

 • KOMUNIKAT 220 2024-03-07 21:15:28

    Pismo KMZ PAN i PAU w Krakowie do Rady KS PAN w sprawie konieczności zwiększenia finansowania...

 • KOMUNIKAT 219 2023-12-19 16:40:35

     Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”     Apel nr 2 w sprawie...

 

Dyskusja nad trudną sytuacją finansową i organizacyjną PAN
prowadzona w Sejmie RP i w Polskiej Akademii Nauk
 
 
Posiedzenie 6 sejmowej
Podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
w dniu 12 czerwca 2024 roku

 

Posiedzenie odbyło się z udziałem członków Komisji i Podkomisji, prezesa PAN prof. Marka Konarzewskiego, wiceprezes PAN dr hab. Mirosławy Ostrowskiej oraz dyrektorów instytutów PAN. Dyskusja dotyczyła bieżącej, wyjątkowo trudnej, sytuacji finansowej i organizacyjnej Polskiej Akademii Nauk.

Pełny zapis tego posiedzenia jest dostępny pod adresem:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=0737BE7A987ADCBFC1258B330037939D

W podsumowaniu dyskusji pod koniec tego posiedzenia poseł Zbigniew Dolata stwierdził: "Sfera budżetowa to nie jest kategoria publicystyczna;  jest ściśle zdefiniowane kto do niej należy, jakie instytucje, jakie podmioty … Powinniśmy stworzyć koalicję na rzecz Polskiej Akademii Nauk, która wymusi na Ministrze nauki zrealizowanie ustawy budżetowej … każdy z pracowników naukowych PAN i każdy z pracowników nienaukowych PAN ma otrzymać obiecane i zapisane w ustawie podwyżki – 30% dla pracowników naukowych i 20% dla pracowników nienaukowych."

Powyższa dyskusja była następnie kontynuowana w dniu 20 czerwca 2014 roku podczas 151 sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka.

„Na dzisiaj z ręką na sercu miałbym problem, żeby państwu przytoczyć takie rozwiązania, co do których byłbym pewien, że one będą nam rzeczywiście służyć” – stwierdził prof. Marek Konarzewski, prezes PAN, odnosząc się do ministerialnych propozycji.

 

Szerzej na ten temat w Aktualnościach PAN z dnia 25 czerwca 2024 roku – Prezes PAN krytykuje plany MNiSW dotyczące nadzoru nad Akademią:

https://pan.pl/prezes-pan-krytykuje-plany-zmian-nadzoru-nad-akademia/ 

i w stanowisku Prezydium PAN z dnia 2 lipca 2024 roku w sprawie projektu ustawy o PAN:

https://pan.pl/prezydium-polskiej-akademii-nauk-przyjmuje-stanowisko-w-sprawie-projektu-ustawy-o-pan/

 
 
prof. Wojciech Nasalski, wiceprzewodniczący
Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk