nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 223 2024-06-21 07:35:56

    Dyskusja nad trudną sytuacją placówek naukowych PAN prowadzona w Sejmie RP i w Polskiej Akademii...

 • KOMUNIKAT 222 2024-04-27 20:30:02

      Spotkanie delegacji KS PAN z Panem Maciejem Gdulą, Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i...

 • KOMUNIKAT 221 2024-03-27 09:31:23

    Pismo KS PAN do Pana Dariusza Wieczorka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie...

 • KOMUNIKAT 220 2024-03-07 21:15:28

    Pismo KMZ PAN i PAU w Krakowie do Rady KS PAN w sprawie konieczności zwiększenia finansowania...

 • KOMUNIKAT 219 2023-12-19 16:40:35

     Apele, Stanowiska i Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”     Apel nr 2 w sprawie...

 
Krajowa Sekcja NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk powołana została uchwałą Założycielskiego Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" placówek Polskiej Akademii Nauk w dniu 21 czerwca 2000 roku. Kontynuuje ona działalność naszego Związku na terenie placówek PAN od momentu powstania "Solidarności" w 1980 roku. W roku 1981 powołana zostaje Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN. Po delegalizacji Związku w 1981 roku przekształca się ona w Porozumienie Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" placówek PAN. W latach 1988-2000 jej rolę przejmują kolejno: Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN, a następnie Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna - Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN  
 
W dniu 21 czerwca 2000 roku Walny Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" placówek PAN powołuje Krajową Sekcję NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk. W dniu 21 sierpnia 2000 roku Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" rejestruje naszą Krajową Sekcję jako samodzielną sekcję branżową Związku o zasięgu krajowym. Krajowa Sekcja wchodzi w skład Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność"; jest związkową strukturą branżową reprezentatywną w sieci jednostek organizacyjnych PAN. Podstawowe informacje o Krajowej Sekcji obecnej kadencji podane są w zakładce Struktura.
  
Zadaniem Krajowej Sekcji jest koordynacja działań NSZZ "Solidarność" w placówkach PAN - instytutach naukowych, pomocniczych i innych jednostkach PAN, reprezentowanie Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych oraz członków Związku wobec władz państwowych, PAN, Związku i innych organów, opiniowanie aktów prawnych dotyczących nauki, w szczególności PAN.
 
Aktualności