nszz_2_18

Ostatnio Dodane

  • KOMUNIKAT 208 2022-10-24 14:03:47

    Informacje o wyborach w Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN na kadencję 2023-2028    Zgodnie z...

  • KOMUNIKAT 207 2022-10-19 17:37:47

    Uchwała Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie klucza wyborczego...

  • KOMUNIKAT 206 2022-08-26 14:07:59

    Podstawowe postulaty Krajowej Sekcji dotyczące projektu nowelizacji Ustawy o PAN   Z uwagą śledzimy...

  • KOMUNIKAT 205 2022-04-15 17:11:20

      Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,   Z okazji bliskich Świąt Wielkiej Nocy...

  • KOMUNIKAT 204 2022-03-04 21:08:52

    Stanowisko nr 1/22 Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie rosyjskiej agresji na...

Komunikaty 2020

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. odszedł od nas Prof. dr hab. inż. Eustachy S. Burka, Honorowy Przewodniczący Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność" Polskiej Akademii Nauk. Profesor Burka pełnił w latach 1994-1998 funkcję Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej OKP - PAN NSZZ „Solidarność". Był współzałożycielem powołanej w 2000 roku Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność" Polskiej Akademii Nauk.

W osobie zmarłego żegnamy wielkiego patriotę, oficera Armii Krajowej w Komendzie Lwów Północ, majora Wojska Polskiego, odznaczonego wieloma odznaczeniami wojskowymi Rządu RP w Londynie, m.in. trzykrotnie medalem Wojska „Ojczyzna Swemu Obrońcy", Krzyżem Armii Krajowej oraz srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Był także odznaczony Krzyżem Obrońcy Lwowa 1939-1944, Medalem „Burza” i Tytułem Weterana Walki o Wolność i Niepodległość.

Urodzony we Lwowie w roku 1924 swoją karierę zawodową związał najpierw z Politechniką Gdańską, gdzie pracował w latach 1947-1956, a następnie z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, w którym przepracował 62 lata do momentu przejścia na emeryturę w roku 2018. Profesor Burka był także wykładowcą i Profesorem Honorowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Był wybitnym specjalistą cenionym w kraju i za granicą w zakresie mechaniki płynów, turbulencji przepływów, teorii wodnych maszyn wirnikowych oraz zjawiska kawitacji. Był autorem ponad 100 publikacji naukowych, książek i podręczników akademickich, nauczycielem wielu pokoleń inżynierów mechaników i pracowników naukowych. Prowadził badania naukowe i wykłady w wielu ośrodkach zagranicznych m in.: w Uniwersytetach Technicznych w Monachium, Wiedniu, Budapeszcie, Bratysławie, Ljubljanie, Grazu, Trondheim i Timisoarze. Był organizatorem cyklu Szkół Letnich Mechaniki Płynów oraz redaktorem serii monograficznej Maszyny Przepływowe. Przez dwie kadencje był wiceprezesem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem Rady Programowej 1000-lecia Gdańska.

Pamiętamy Profesora Burkę jako osobę skromną, o wielkiej wrażliwości społecznej, gotową do niesienia pomocy wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebowali. 

 

koleżanki i koledzy

z Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność" Polskiej Akademii Nauk

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia, Radości i Wytrwałości

 w tych wymagających czasach

wszystkim pracownikom placówek Polskiej Akademii Nauk

i ich sympatykom składa

 

Wojciech Nasalski, Przewodniczący

Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

 

 

Warszawa, kwiecień 2020 r.

Krajowa Sekcja NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk powołana została uchwałą Założycielskiego Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" placówek PAN w dniu 21 czerwca 2000 roku. Kontynuuje ona działalność naszego Związku na terenie placówek PAN od momentu powstania "Solidarności" w 1980 roku.

 

W roku 1981 powołana zostaje Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN. Po delegalizacji Związku w 1981 roku przekształca się ona w Porozumienie Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" placówek PAN. W latach 1988-2000 jej rolę przejmują kolejno: Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN, a następnie Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna - Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" PAN. W dniu 21 czerwca 2000 roku Walny Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" placówek PAN powołuje Krajową Sekcję NSZZ "Solidarność" PAN. W dniu 21 sierpnia 2000 roku Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" rejestruje naszą Sekcję jako samodzielną sekcję branżową Związku o zasięgu krajowym.

 

Zadaniem Krajowej Sekcji jest koordynacja działań NSZZ "Solidarność" w placówkach i jednostkach organizacyjnych PAN, reprezentowanie Komisji Zakładowych oraz członków Związku wobec władz państwowych, władz PAN, władz Związku i innych organów, opinowanie aktów prawnych dotyczących nauki, w szczególności dotyczących Polskiej Akademii Nauk.

Komisje Zakładowe, Międzyzakładowe i Koła

Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

 

Zgodnie z Uchwałą Komisji Krajowej nr 14/10 ws. aktualizacji danych o stanie Związku uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 15 stycznia br. na adres elektroniczny Krajowej Sekcji PAN (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) danych o liczebności i stanie organizacyjnym waszej organizacji związkowej reprezentowanej przez Komisję Zakładową, Międzyzakładową lub Koło Krajowej Sekcji PAN.

Stosowny kwestionariusz w tej sprawie stanowi zał. 1 wspomnianej powyżej Uchwały.

 

Wojciech Nasalski, Przewodniczący

Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

 

 
 
Delegaci
 
Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" PAN
na Kongres Sekretariatu

Piotr Lampart 

Wojciech Nasalski

 

Podkategorie

W celu wyboru komunikatu w ramce Wybierz ustaw Komunikaty