nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 211 2023-03-11 17:03:52

  Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN w dniu 8 marca 2023 r. Bieżące uchwały  Rady w...

 • KOMUNIKAT 210 2023-01-16 09:21:42

  Wybory 2023 w KS NSZZ S PAN   Komisje Zakładowe i Międzyzakładowe Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej...

 • KOMUNIKAT 209 2022-12-18 15:22:55

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

 • KOMUNIKAT 208 2022-10-24 14:03:47

  Informacje o wyborach w Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN na kadencję 2023-2028    Zgodnie z...

 • KOMUNIKAT 207 2022-10-19 17:37:47

  Uchwała Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Polskiej Akademii Nauk w sprawie klucza wyborczego...

Aktualności 2007

Budżet Nauki na rok 2008

Opinia

Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidaność” PAN w Krakowie

Tekst Ustawy w żadnym z paragrafów nie wymienia nauki jako działu, któremu przypisane są jakieś środki finansowe. Dane liczbowe znajdujemy tylko w załącznikach. Już sam ten fakt pośrednio może być sygnałem, jak mało znaczące miejsce w planowaniu wydatków państwa zajmuje nauka.

Stanowisko

Krajowej Sekcji NSZZ “Solidarność” Polskiej Akademii Nauk


w sprawie
projektu reformy struktury placówek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk
,

Stanowisko Komisji Krajowej nr 6/07 ws. lustracji
Komunikat
z obrad Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w dniach 16-18 kwietnia 2007

Komisja Krajowa zwróciła się do prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego o inicjatywę stawodawczą w sprawie nowelizacji ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach rganów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, nakładającej ustawowy obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osoby pełniące funkcje w statutowych ponadzakładowych organach związków zawodowych.*

Apel
pracowników nauki
do środowisk naukowych w Polsce w sprawie lustracji

W związku z wejściem w życie, z dniem 15 marca 2007 r., ustawy lustracyjnej, w środowiskach zobowiązanych do poddania się lustracji, w tym w środowisku naukowym, podnoszą się głosy odrzucające samą ideę lustracji bądź wytykające mankamenty ustawy. Oczekiwania, że powstanie idealne prawo lustracyjne, nie wydają się realistyczne. Nadmierna koncentracja na rzeczywistych lub pozornych uchybieniach prawnych może raz jeszcze uniemożliwić proces lustracji lub pozbawić go efektywności.