nszz_2_18

Ostatnio Dodane

 • KOMUNIKAT 202 2021-12-21 21:40:52

    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia,...

 • KOMUNIKAT 201 2021-07-16 08:03:48

  Żegnamy naszego dobrego kolegę Profesora Marka Janasa  "Można odejść na zawsze, by stale być...

 • KOMUNIKAT 200 2021-06-02 14:49:31

  Wstępne postulaty Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN dotyczące nowelizacji Ustawy o PAN  ...

 • KOMUNIKAT 199 2021-05-21 18:32:46

  Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce                                W odpowiedzi na pismo...

 • KOMUNIKAT 198 2021-04-26 14:11:11

  Podsumowanie obrad sejmowej podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego w dniu 23...29 maja 2009

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

dotyczące projektu Ustawy o Polskiej Akademii Nauk

Wszystkie przesłane nam stanowiska, opinie i uwagi dotyczące projektu Ustawy o Polskiej Akademii Nauk zostały starannie przeanalizowane na posiedzeniu Rady Krajowej Sekcji w dniu 29 maja 2009 roku. Według naszej oceny projekt Ustawy nadal wymaga dalszych korekt niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek naukowych PAN po wejściu Ustawy w życie.


W szczególności nasze zastrzeżenia dotyczą zbyt małych kompetencji i ograniczonego udziału kadry zarządzającej placówkami naukowymi PAN we władzach PAN. Niejasny jest podział kompetencji pomiędzy wydziałami i oddziałami Akademii i zakres ich działania. Ograniczenia nałożone na pracowników jednostek naukowych PAN odbiegają niekorzystnie od analogicznych ograniczeń proponowanych w innych działach nauki.


Ponadto Ustawa w obecnym kształcie wręcz petryfikuje znane i krytykowane w środowisku naukowym PAN już od wielu lat rozwiązania, które utrzymują wynagrodzenia kadry zatrudnionej w placówkach naukowych PAN, kadry o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, na niepokojąco niskim poziomie. Co więcej, na podstawie naszych długoletnich doświadczeń możemy stwierdzić, że proponowane rozwiązania zawarte w projekcie Ustawy o finansowaniu nauki nie wystarczą do rozwiązania tego trudnego i nabrzmiałego już od dawna problemu.


Opracowane przez Radę Krajowej Sekcji wstępne propozycje zmian w zapisach Ustawy przesyłamy do władz PAN w celu skonsultowania ostatecznego kształtu propozycji ich zapisów w Ustawie. Wśród nich problem właściwego wynagradzania pracowników PAN proponujemy roztrzygnąć poprzez wprowadzenie następującego uzupełnienia w projekcie Ustawy:


(warunki wynagradzania na równorzędnych stanowiskach pracy, a w szczególności stawki wynagrodzenia zasadniczego, powinny być w placówkach naukowych PAN identyczne jak w szkolnictwie wyższym)

dodać:

Art.91.3. Stawki wynagrodzenia zasadniczego i inne warunki wynagradzania pracowników instytutów i pomocniczych jednostek naukowych Akademii określane są według tych samych zasad jakie obowiązują przy określaniu stawek wynagrodzenia zasadniczego i innych warunków wynagradzania pracowników publicznych szkół wyższych na równorzędnych stanowiskach pracy.


Rada Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN

Warszawa, 29 maja 2009 r.